Foredrag i forbindelse med Not at Home

Hvornår:
21.06.2015 kl. 14:00
Sted:
Viborg Kunsthal

Foredrag ved:
Carsten Schjøtt Philpsen
Carsten Thau
Gitte Mikkelsen

I relation til den aktuelle udstilling Not at Home bliver temaer om hjemlighed og midlertidige bosættelser sat i spil på Viborg Kunsthal søndag den 21. juni. Hvad vil det sige at bo? Hvad er et hjem? Og hvad er det at føle sig hjemme?

Gennem oplæg af Carsten Thau, Carsten Schjøtt Philipsen og Gitte Mikkelsen vil tanker om mobilitet, flygtighed og fornemmelse for sted blive præsenteret.

De fortæller om at leve i en informations-tidalder, hvor rum- og stedsopfattelsen er blevet mere diffus, om at have en bolig og alligevel ikke føle sig hjemme og om Roskilde Festival, hvor der én gang om året eksperimenteres med midlertidige bosættelser i form af forskellige lejrområder, både styret af festivallen, men også af brugerne.

Foredrags- og debatdag søndag den 21. juni kl. 14-16 ved Carsten Thau, Carsten Schjøtt Philipsen og Gitte Mikkelsen. Gratis efter betalt entré.