Kortlægning

FAKTA

Placering:
Fly er en landsby i det nordvestligste hjørne af Viborg Kommune. Byen er hjem for 295 mennesker og byen er karakteriseret ved et stærkt lokalt sammenhold, hvor man kommer hinanden ved og engagerer sig i byens liv, uanset om man er ”ægte” flybo eller er flyttet hertil. Fly er ikke blot et sted man bor, men et sted som går en i blodet.

Fly er placeret i et naturskønt område med et varieret landskab som omkranser byen. Mod syd og øst har vi at kuperet bakkelandskab, mod nord findes hede og mod vest domineres landskabet af Karup Ådals enge og moser. Det er et landskab som aldrig keder beskueren og det afspejles tydeligt i bysbarnet Jeppe Åkjærs digtning. Fly er i udpræget grad præget af sin placering i landskabet og har en fortid og nutid, som er uløseligt forbundet med landbruget.

Institutioner og foreninger:
Fly har et rigt foreningsliv, hvor vi møder hinanden på kryds og tværs. Foreningerne danner rygraden i byens sociale liv og tæller foruden Fly Borgerforening, Fly forsamlingshus og menighedsrådet også en sangforening, et vinbryggerlaug og Fly Aktive Kvinder. Fly er en by med gang i og der er altid noget på programmet om så det er fest, fællesspisninger eller arrangementer for børnefamilierne.

Erhverv og industri:
Som i de fleste danske landsbyer er det lokale erhvervsliv i Fly domineret af landbruget, men byen er også hjemsted for enkelte håndværksvirksomheder og serviceerhverv, ligesom der ligger et cementstøberi midt i byen. Størstedelen af borgerne arbejder uden for Fly – især i Skive, som er den nærmeste større by.

Stedsspecifikke lokaliteter og bygninger:
Den naturlige ramme for foreningslivet i Fly er vores 130 år gamle forsamlingshus, som netop er blevet gennemrenoveret med frivillige kræfter og nu byder på alle de faciliteter, man kan forvente af et moderne medborgerhus. Om sommeren er også byens sportsplads meget anvendt og det er blandt andet her vi afholder byfesten i et stort festtelt. I forbindelse med sportspladsen er vi i gang med at etablere en grøn kile, som skal forbinde byens nordlige og sydlige del og bl.a. inde-holde en fælles frugthave. De store øjeblikke i livet og højtiderne er centreret omkring vores lille landsbykirke, som med sin placering på et lille bakkedrag kan ses fra det meste af byen. I Flys gamle skole har en lokal kunstner, Rasmus, indrettet kulturinkubatoren Flyfabrikken, som arbejder på at fremme kulturen i Danmarks små samfund.

Begivenheder og særlige kendetegn:
Fly Quiz, Fastelavn, Damefest, Fællesspisninger, Running Dinner, Byfest, Sankt Hans-aften, Høstfest, Juletræstænding og Karup Å-picnic.

Billedmateriale
Se flere billeder her

Sidst opdateret: 18.04.2017