Kortlægning

FAKTA

Placering:
Hald Ege er en landsby/forstad, beliggende ca. 5 km syd for Viborg. Byen er beliggende i noget af den skønneste natur, der findes i Danmark. Byen er omgivet af skov – for det meste egeskov, som nogle steder er over 300 år gammel. Hald Ege ligger kun ca. en kilometer fra Hald sø og 2-3 km fra Dollerup Bakker, som delvist omkranser Hald Sø. Hald Ege ligger også helt tæt op af de historiske ”De 5 Halder” hvor Hald Hovedgård er det 5. Hald – en meget smuk herregård, beliggende lige ned til Hald Sø.

Institutioner og foreninger:
Der er en stor folkeskole i byen. Skolen har måske landets største skoledistrikt. Ved skolen ligger Hald Ege Hallen, som i 2017 bliver kraftigt udvidet og ombygget og forventes at blive indviet som Hald Ege Idrætscenter i efteråret 2017.

Der er flere idrætsforeninger tilknyttet Idrætshallen. Ved siden af Hallen er der fodboldbaner og MTB træningsbaner mv. Hald Ege er blevet et attraktivt sted at dyrke MTB, som følge af den omkringliggende natur og byens MTB klub har over 200 medlemmer – børn, unge og voksne.

Ud over sportsforeninger er der også en Kulturforening, som laver kulturelle arrangementer som foredrag og koncerter. Mandagsklubben (for dem som har fri mandag formiddag) arrangerer foredrag og udflugter. Herudover er der mange andre aktiviteter i byen. Der bliver arrangeret seniordans, gymnastik i forsamlingshuset, og hver anden tirsdag mødes medlemmer i Hald Ege Bryggerlaug i forsamlingshusets køkken og brygger det mest fantastiske øl.

Der er også to bofællesskaber i Hald Ege. De ligger lige ved siden af hinanden og er etableret i henholdsvis 1972 og 1986. Der er planer om, at der i den nærmeste fremtid, skal laves endnu et bofællesskab i Hald Ege – et senior bofællesskab.

I byen er der også en efterskole. Efterskolen blev etableret i en del af pavillonerne i 1988. Siden har efterskolen udvidet med en friskole og fra 2017 starter der også en højskole på stedet.

I Hald ege har vi også en smuk kirke. Kirken blev bygget af frivillige for næsten 50 år siden. I kirken foregår der – ud over normale gudstjenester – mange aktiviteter, til glæde for alle borgere i byen.

Flere af de ældre i byen er også engagerede i selvstændige vandregrupper, som arrangerer ture rundt i skovene omkring Hald Ege.

Erhverv og industri:
Der er ikke mange butikker tilbage i Hald Ege. Den sidste købmandsbutik lukkede i 2015, da købmand Hessum døde. Men op gennem årene, har der været mange butikker i byen. Der har været 3 købmænd, bager, bank, frisør med flere. I dag er der kun en guldsmed og Niels Bugges Kro- og Hotel.

Stedsspecifikke lokaliteter og bygninger:
Hald Ege har sit eget lille museum – Hald Ege Samlingen. Museet, der ligger i samme bygning som forsamlingshuset, er et museum for Hald Ege og omegn, der drives af frivillige fra Hald Ege.
Byens vartegn er byens vandtårn, som blev renoveret omkring 2005.

Begivenheder og særlige kendetegn:
Hald Ege Løbet.

Byens historie:
Hald Ege har 100 års jubilæum i 2017. For 100 år siden i 1917 tages lazaretlejren i Hald i brug med indkvartering af østrig-ungarnske krigsfanger fra Rusland. Efter afslutningen af 1. verdenskrig åbner Dansk Røde Kors i 1922 en folkekuranstalt i de 64 tiloversblevne bygninger. Under 2. verdenskrig anvender den tyske besættelsesmagt en del af pavillonerne til indkvartering af soldater og civile krigsflygtninge ved krigens afslutning.  I 1957 ophører Røde Kors med at drive Folkekur på stedet og Statens Åndssvageforsorg overtager bygningerne. I 1990-93 er der gøglerhøjskole i nogle af bygningerne og i 1992 ankommer 200 bosniske flygtninge, som indkvarteres i bygningerne. I år 2000 flytter forsamlingshuset Egekværnen fra pavillon 62, hvor det startede i 1987, til pavillon 29 og fra 1998 begynder der at blive bygget ejer-, andels- og lejeboliger på området. Bygningerne bliver renoveret og de rødmalede bygninger er placeret, hvor der havde ligget pavilloner og de sortmalede træhuse ligger på arealer, hvor der ikke før havde været bygninger.

I takt med at der foregik aktiviteter på Folkekuren (eller Egeskovcentret, som det kom til at hedde 1986), blev der etableret boliger og forretninger på den østlige side af Egeskovvej.

I forsamlingshuset – Egekværnen, som måske er Hald Eges ”livsnerve” er der i vinterhalvåret fællesspisninger hver torsdag med deltagelse af 60-80 af byens beboere. Disse fællesspisninger er en vigtig del af Hald Eges identitet. Her mødes gamle beboere med nye beboere og knytter venskaber og netværker. Der er ingen tilmelding til fællesspisningerne og det er meget billigt at spise med (30 kr/voksen, 10 kr/barn). Maden laves af frivillige Hald Ege beboere, som synes det er vigtigt at have denne form for fællesskab. Det er også i Hald Eges forsamlingshus – Egekværnen (nok det eneste forsamlingshus i Viborg Kommune, som har navn) - at Hald Ege Kulturforening arrangerer intime koncerter med danske og udenlandske top kunstnere og bands. Egekværnen er heldig med, at der er så mange frivillige i Hald Ege, for når forsamlingshuset trænger til at blive renoveret, indkalder bestyrelsen blot til arbejdsdag i Det lokale blad Hald Vind og frivillige møder op og hjælper til.

Se oplysninger om afholdte og fremtidige aktiviteter og arrangementer i byen her

Billedmateriale

Se fotos, som blev lavet i forbindelse med fotodage i Hald Ege i 2013, 2014 og 2015, da byen havde et samarbejde med fotografstuderende om at ”fotografere Hald Ege

 

 


Sidst opdateret: 18.04.2017