Kortlægning

FAKTA

Placering:
Lundø, var som navnet antyder, en ø, der ligger midt i Limfjorden. Skabt af vandets strømninger og sedimenters vandringer. En lille flad ø af sand, der ligger mellem Louns Bredning og Skive fjord. Lundø er i dag landfast, forbundet ved hjælp af to dæmninger, der sikre at de lavvandede områder ikke oversvømmes ved højvande, et netværk af kanaler afvander engene omkring vejen, der snor sig efter de højeste punkter på den gamle fjordbund.
Øen er ca 15 km i omkreds, med to lange sandtanger mod vest. Termø tap mod sydvest og Jesle  odde tap mod nordvest.
Fjorden er altid til stede, hvor end man befinder sig på den flade ø og fylder luft og lys med en særlige glød og og friskhed.
Mod syd ligger landsbyen bestående af ca. 40 husstande. Mod nord ligger sommerhusområdet, der i sæsonen mange dobler øens beboertal.

Institutioner og foreninger:
Kirken er en statslig institution hvori der afholdes gudstjenester, bryllupper, barnedåb , konfirmationer og koncerter.Alt sammen  aktiviteter  der er  en god anledning til at hejse flaget.
Der er et  Jagt konsortiet, der består af lokale jægere der lejer sig ind på jagten i området.
Krumtapperne er en forening for bil entusiaster. www.krumtapperne.dk

Erhverv og industri:
Trods sin lidenhed er der stor aktivitet og iværksætteri på øen. Eller måske netop derfor har øens beboere altid skulle være opmærksomme på hvordan de kunne udnytte det sted de holder, af på bedste vis.
Landbrug, minkavl, campingplads med grillbar og butik med dagligvarer i sommer halvåret, cafe med salg af genbrugsmøbler og kunsthåndværk, butik med salg af grøntsager, uldvarer og lertøj, genbrugsforretninger.

Eksempler på initiativer:
Savillas landkøkken: www.savillas.dk
sweater butikken. www.sweaterbutikken.dk

Stedsspecifikke lokaliteter og bygninger:
Lundø kirke er opført af rå kampesten iblandet munkesten. Kirken er sandsynligvis opført i midten eller anden halvdel af 1300-tallet. Tårnet, der er opført af rå kamp- og munkesten, er ligesom våbenhuset bygget i sengotisk tid.
Som alterprydelse ses en kopi af det unikke forgyldte processionskors fra 1100 tallet, der frem til 1874 stod i kirken.
Forgyldte metalkors er der mange af udenfor Danmarks grænser, og hvis der er hæftet en kristusfigur på korset er figuren i regel støbt i bronze, i modsætning til denne, der er smedet i kobber. På et symposium i London var kendere fra hele Europa ikke i stand til at nævne andre krucifikser, der helt var udført som kobbersmedearbejde. Hvem der har bragt det til kirken vides ikke.
En Madonnafigur i egetræ af meget høj kunstnerisk kvalitet fra slutningen af 1400-tallet hænger i kirken.
Lundø kirke var i middelalderen annekskirke til Domkirken i Viborg, hvilket måske er forklaring på, at den lille kirke i Lundø har eksempler på middelalderlig kirkekunst af utrolig høj kvalitet.

Det Gamle transformator tårn er den første bygning der møder møder en, når man kører op på øen fra de afvandede enge. Tårnets funktion var at tilpasse spændningen på elforsyningen  til brugeren. Nu om stunder ligger el-kablerne i jorden, og tårnet er frisat til anden tjeneste. Beboerne har valgt at bevare tårnet og vedligeholder det i fællesskab. Der er sat falkekasser op udenpå tårnet og inde i tårnet findes der oplysninger om landsbyen.

Gamle landsbyhuse fra 1860. Hovedstrøjet i Lundø by  er prydet af stråtægte gulkalkede huse med grønmalede vinduesrammer fra omkring 1860.

Stranden: En gå tur langs stranden giver energi til dagens gøremål. Øens geologiske arv popper op som forsteninger fra Litorinahavet. Fossile Søpinsvin er ikke svære at finde blot man er tilstede i nuet. De er en påmindelse om at ting ændre sig over tid. Øens kyster vandre til stadighed.  Storme tager bidder af marker og lægger dem andre steder i Limfjordens landskab.

Begivenheder og særlige kendetegn:
Et gammelt ordsprog siger: Man har kun det sjov man selv laver.
Og her laves masser af sjov.
Fælles spisning, rend og æd, yoga, bil træf, strikke klub, savillas arrangementer af forskellig art,
Forsamlings hus: fastelavn, jule fest, høstfest, cykelløb.

Campingplads: pinse fest, sct. hansfest, loppemarked.

Jagt.

Fugleture.

Lundø danner hvert år rammen om Danmarks smukkeste beliggende motorshow, hvor Krumtapperne inviterer alle motorentusiaster til at deltage med deres spændende køretøjer. Der kommer bil elskere fra hele verden, der nyder fællesskabet og de skønne omgivelser.

Stjerne himlen er en vigtig del af livet på øen, da der ikke findes gadebelysning. At gå en tur en vindstille frostklar aften under det høje stjerne hvælv, giver en særegen ro og sætter livet i perspektiv.

Byens historie:
Lundø tilhørte i ældre tid kirken Viborg. De fattige beboere, der efter bedste evne forsøgte at vriste det daglige brød ud af de sandede jorde suppleret med fiskeri, skulle betale tiende til kirken i Viborg.
Færgerettighederne til øen tilhørte således også biskoppen i Viborg.
Øen blev landfast, som en del af de strømninger opstod i kølvandet på nederlaget i krigen  i 1864.
Det blev et nederlag der skabte bevægelser der gentænkte de gamle strukturer.
En vigtig sentens, skrevet af digteren H.P. Holst gav retningen I den opbygning der fandt sted:
For hvert et tab igen erstatning findes; hvad udad tabtes, det må indad vindes.
Der skete også et gennembrud for de folkelige bevægelser, der allerede var etableret, men som fik et yderligere incitament. Det gælder højskolerne, andelsbevægelsen, arbejderbevægelsen, fredsbevægelsen og kvindebevægelsen.
Tilsammen udgør de den folkelige selvorganisering, som blev en vigtig del af dansk kultur
Digerne der banede vejen for inspiration og udvikling til det lille øsamfund , står i dag som symboler på en tidsånd.

Sagn:
Der fortælles, at Jelse Odde og Grønning Øre i Salling skulle være resultatet af to kæmpers forsøg på at forene Salling og Lundø. De to kæmper ville gerne besøge hinanden, men Skive Fjord lå jo i vejen. Derfor begyndte de fra hver sin side at bygge en dæmning. Det var et større arbejde, og det blev nat, før de holdt hvil. Da det blev lyst, så de resultatet af deres anstrengelser. Sallingkæmpens dæmning pegede helt efter planen stik mod Lundø. Men Fjendskæmpen havde mistet orienteringen i nattemørket, og hans dæmning pegede ikke mod vest, men nordpå!
Der findes et spøgelse på øen, der hedder Parykmanden. Parykmanden er en skabning, der somme tider kan være så lang som en skibsmast, og undertiden kan man knap nok se ham. Han kan både skabe sig som et dyr og som et menneske, og når de gjorde nar ad ham, så han pisser han på dem. Han går omkring på digerne og klager så højlydt, at det nogle aftner kan høres.  

Sidst opdateret: 07.06.2017