Kortlægning

Placering:
Norddjurs.

Institutioner og foreninger:
I Udby ligger et forsamlingshuset, som er bygget i 1889, tilbygget 1949. Forsamlingshuset er restaurerer 20016 ved hjælp af fondsmidler, og lokalbefolkningens egen indsats. Forsamlingshuset er rammen om familiefester og kulturelle arrangementer, arrangeret af den lokale beboerforening, som ejer huset.

Erhverv og industri:
Udby er en gammel landsby, med Kirke og bøndergårde. For 50 år siden, var her også to købmænd, smed, skole og et par små-håndværkere. Nu bor her hovedsageligt udflyttende naturelskere (ofte folk, som har haft familie eller anden relation til området) - man vender " hjem " til sin egn. Det er stadig folk, som er efterkommere af landmænd og småbønder, og det præger til en vis grad kulturen stadigvæk. Den sidste købmand lukkede omkring 2005.

Stedsspecifikke lokaliteter og bygninger:
-

Begivenheder og særlige kendetegn:
Brandfest: hvert år den første lørdag i august afholdes årets store fest, Brandfesten, hvor unge som gamle, nuværende og tidligere beboere i Udby-Udbyhøj møder op ved branddammen i Udby til en aften med helstegt pattegris, musikalsk underholdning ved det lokale ”Fredagsorkesteret” og et amerikansk lotteri.

Byens historie:
Udbyhøj er opstået som følge af 5 lodserier, med lodsfamilier og bådførere. Her har selvfølgelig også været fiskeri. Og mellem de to små-byer, ligger en stribe små landbrug, hvor man har levet af den magre sandjord, suppleret med jagt og fiskeri. Her er stadig en god vildtbestand.
Udbyhøj har også haft sin egen skole. Den lukkede ned i 50’erne, og flyttede tillige med Udby-skole til den større by Ørsted.
Befolkningen i Udby består stadig, til en vis grad af efterkommere af lodser og bådfolk, med internationale kontakter. Jeg har hørt en sociolog fremføre at man stadig kan mærke en kulturforskel på de to byer.
I Udbyhøj ligger stadig resterne af den gamle færgekro, hvor rejsende, som krydsede fjorden kunne blive trakteret, og overnatte, med deres heste.
På havnen findes stadig resterne af et gammelt fæstningsværk, etableret ifm Englandskrigene.

Der er færgeoverførsel fra Udbyhøj på sydsiden af Randers Fjord til Vasehusene på nordsiden af fjorden. Færgen har netop haft 50 års jubilæum. Før den tid kunne man blive roet over fjorden på en lille pram. Der var plads til et par cykler en mand og af og til en ko.

Sidst opdateret: 03.08.2017