Kortlægning

Placering:
Voldby ligger i Østjylland, 23 km vest for Aarhus og 3 km sydøst for Hammel. Frijsenborgskovene og - jorderne omkranser en del af sognet, - resten åbner op i bølget morænelandskab mod Viborg.
Naturlandskabet i Voldby består af morænelandskab fra sidste istid. Jordbunden er overvejende ler, som blev liggende tilbage, da indlandsisen smeltede bort. Den frugtbare jord har været opdyrket igennem århundreder og med sædeskifte har godt landmandskab understøttet og fastholdt jordens frugtbarhed. Det let bølgende landskab var indbydende at dyrke på. Landbrugsarealer omkranser den dag i dag landsbyen der udgøres af en fortættet bygningsmasse med småhuse, kirken, enkelte nedlagte gårdkomplekser og forretninger. Bækken snor sig midt igennem byen. Den er med sit klare vand livgivende for småfisk og vegetation. Rådyrene er de seneste år fra markerne blevet ledt helt ind til husene og er ganske fortrolige med at færdes i haver og på kirkegården, hvor de med velbehag fouragerer ved daggry og skumring. Om dagen er engdragene og vandhullerne med skærmende vegetation dyrenes foretrukne opholdssted. Her ses harer, frøer og mange andre dyr hoppe rundt. Fuglelivet er også rigt. De nærtliggende skove, læhegnene, engene, markerne, gårdenes beplantning og landsbyens haver er et sandt spisekammer for mange fuglearter. Det er en fryd at stå op til lærkesang en forårsmorgen. Sydvest for byen er der en betydelig forekomst af sand. Her har der været gravet grus i årtier. Det har efterladt brinker, hvor fugle bygger reder og vandhuller med nye muligheder for fauna og flora oplevelser.
Der bor 779 borgere i Voldby sogn ligeligt fordelt mellem land og by. Yderst interessant er dog aldersfordelingen i sognet. Aldersspredningen er: 69 personer under 6 år, 201 under 18 år (inkl.0-6 årige), 60 mellem 18 og 25, mellem 25 og 60 er der 394. Over 60 år er der 124. Fordelt på køn er der: 404 mænd og 375 kvinder. De gamle med generationers indsigt i byen er i stort tal faldt over de sidste 15 år, og dermed er byen inde i en ny udvikling med mange unge tilflyttere, der finder de forholdsvis billige huse og åbne vidder attraktive.

Her er en halv snes nationaliteter repræsenteret ved få personer, - byen har mange børn, unge og midaldrende. Der er mange singler, - mænd udgør en stor del heraf.
Viborgvej rute 26 forløber midt igennem byen. Voldby er trafikalt godt placeret med masser af daglige busafgange til Aarhus og Viborg og med under 30 km til byerne Silkeborg, Skanderborg og Randers. Abildskovs busser 888 giver med et par daglige afgange direkte transportmulighed til Valby/ Kastrup lufthavn.

Institutioner og foreninger:
Alle bestyrelser, udvalg og arbejdsgrupper samarbejder koordineret i synergigivende målrettede handlinger. Beboerforeningen har et svømmebadsudvalg og forsamlingshusudvalg. Ved events og generelle brede opgaver, som koncerter, fibernetetablering arbejder foreningen samlet. Udvalgene inddrager mange forskellige borgere til arbejdsopgaver såsom klargøring og drift af badet, udskiftning af tag på forsamlingshuset, fredags cafe og anden vedligeholdelse. Fire af kommunens 30 sundhedsambassadører, der afsluttede uddannelsen ultimo maj 2013 er bosiddende i Voldby. Mange forskellige borgere er aktive i arbejdsgrupper, hvor Voldbys repræsentanter i Landsbyrådet var/er med til at tage initiativ. F.eks. i arbejdsgruppen vedr. omdannelse af Voldby gamle skole til ” Virkecenter Voldby” som dog ikke blev en realitet, etablering af naturstier, affalds-indsamling, overgang af gasforsyning til fjernvarme i byen i 2011, tiltag i relation til kulturby 2017 projektet, hvor Favrskov kommune står for et af de to spor, events til landsbyen, forsøg med mødeforum m. erhvervsdrivende, kommentering – udformning af planer m.m. Vandværksbestyrelsen sikrer byen godt og billigt drikkevand leveret i opdateret ledningsnet og gode generalforsamlinger. Menighedsrådet understøtter kirkearbejdet, og arrangerer mange sociale og kulturelle sammenkomster. Omsorgsklubben med spil, sang og hygge er et af byens gode faste holdepunkter. Anskaffelse af hjertestarter og oplæring blev forestået af en anden borger. Nogle byder ind som indsamlere, kagebagere, korrekturlæsere, historieskrivere, regnskabsrevisioner, mødeledere, deltagere, sponsorer og meget andet.

Erhverv og industri:
Her bor pendlere, en del erhvervsdrivende og pensionister. Der er knapt hundrede CVR numre knyttet til Voldby -borgere. Voldby har både købmand, cykelhandler, entreprenør, landbrugsmaskinhandel og flere håndværksfirmaer som f.eks. tømrer, murer og elektriker. Derudover har Voldby flere ”usynlige” virksomheder, bl.a. i form af små internetbaserede virksomheder, som ikke opleves i byens gadebillede. Desuden ligger Friluftcenter Sprækkebjerg med ca. 30.000 besøgende om året i Voldbys sydvestlige udkant, - nabo til Danturf rullegræs og Favrskov TV, der flittigt udsender optagelser fra aktiviteter i kommunen. Mod nordvest ligger Volvo Part og Jysk Billardmontering. Herudover ligger en del virksomheder i Urmosen, Birkemosen og Voldbyholt. Andre af byens borgere udøver handel, service og konsulentvirksomhed i andre byer eller rettet mod nationale/internationale interessenter.

Landbruget eksisterer stadig i byen, men med stærkt ændret driftsform idet gårdene på nær en i bymidten er ændret til stordrift med planteavl. Det har givet stilhed omkring de store udbygninger, der synes at afvente nye tider. I det åbne land har vi dog stadig gårde med stort husdyrhold.

Det kunne være interessant at vide, hvad laver mange af de knapt hundrede CVR registrerede virksomheder, kunstnerne, de kreative o.a. og hvad drømmer de om?  - Der er usynlige ressourcer i byen.

Stedsspecifikke lokaliteter og bygninger:
Voldby har flere mødesteder. Centralt i byen ligger forsamlingshuset, der bliver drevet af beboerforeningen, som også driver Voldby Friluftsbad. Friluftsbadet fremstår til 2013 sæsonen nyrenoveret, dog ikke baderummene. Friluftsbadet er et yndet opholdssted de gode sommerdage; Aqua zumba og alternative udlejninger er nyere hit. Ved badet er lavet overdækket tarzanbane, edderkobbegynge, kolbøttestativ, fibernetforbindelse og trådløst netværk. I nærhed til friluftsbadet er der etableret sandbane, hvilken bruges af byens unge som uformelt mødested om sommeren til beachvolley og strandhåndbold. Petanquebanen var tidligere seniorernes foretrukne aktivitetssted. Sportspladsen med klubhus, bruges kun lidt til boldspil. Der imod besøges den dagligt af en del hunde luftere. Fredags caféen har til huse i klubhuset. Klubhusudvalget står bag forskellige arrangementer f. eks foredrag og kreative aftener.
Voldby gamle skole, der til for nylig husede brydeklubben og dagplejere, er solgt og under ombygning til et for landsbyen større antal udlejningsboliger.
Kirken og dens tilstødende faciliteter danner ramme for mange såvel kirkelige som sociale aktiviteter.

Begivenheder og særlige kendetegn:
Voldby købmandsgård og Voldby fadølsforsyning afholder årlige velbesøgte arrangementer, - stor ølfestival, spisning og ølsmagning. Flere borgere byggemodner områder og en tømmermester har påtaget sig at bygge nyt boligsegment i byen. Landbrugsmaskinhandlen har event med demonstration af maskiner, Friluftscenter Sprækkebjerg har events, nogle gange også målrettet omegnen, - cykelhandleren gør sig og byen synlig ved dagligt at stille et par hundrede cykler foran forretningen, og Favrskov TV optager gerne. Blomster, - planter og jordbær sælges fra boder. I august 2016 havde vi ”international fællesspisning” med 80 deltagere. Heraf havde ca. 50 anden nationalitet end dansk. Der var mad fra Eritrea, Thailand, Marokko, Ghana, Ukraine, Rumænien, Tyrkiet, Sønderjylland, Fyn, Midtjylland og andre eksotiske steder. 

Byens historie:
Voldby er en gammel landsby og kan dateres tilbage til omkring år 1200, hvor byens kirke blev bygget. Dermed har byen eksisteret siden middelalderen og højst sandsynligt også før. Byens navn stammer tilbage til vikingetiden, hvor endelser på -um, -by og -torp var almindelige. Hvad endelsen -by angår, betyder ordet boplads eller bosted. Vold betegner på oldnordisk græsgang eller slette. Voldby betyder derfor byen på græssletten.
I 2010 blev et bygningskompleks fra sen vikingetid – begyndelse af middelalderen (ca. år 1000 – 1050) udgravet nord for Voldby i forbindelse med en ny udstykning.
Voldby er en uregelmæssig vejforteby, hvilket vil sige, at byen er planlagt omkring en fælles forte, der er udformet omkring et vejforløb -det forløb, der senere blev til Viborgvej. Denne forte var byens fællesjord indeholdende vejforløb og græsningsareal for byens husdyr med adgang til bækken. Forten var samtidig inddelt i lodder, så hver gård havde sin egen lod, som man kunne opdyrke som køkkenhave. Man kan sige, at det historiske gadeforløb, omkring den tidligere forte, i dag er byens fysiske forening på tværs af
Viborgvej.
Efter udskiftningen i 1786 blev jordstykkerne inde i forten efterhånden bebygget med huse, blandt andet ligger byens forsamlingshus og købmanden i dag på den gamle fortejord. Byjorden mellem Åvej og Viborgvej er et fint, lille rum, og arealet fortæller om den sidste rest uberørt fortejord i byen.

Sidst opdateret: 26.07.2017