Tak til Det Obelske Familiefond

Det Obelske Familiefond har netop uddelt hjælpepakker til at dække tabet under Coronakrisen, og Viborg Kunsthal har også modtaget gavmild støtte.

Den igangværende Corona-pandemi har siden januar 2020 bragt Danmark og resten af verden ind i en krisesituation, som har ændret vores hverdag fundamentalt. Det Obelske Familiefond blev hurtigt opmærksomme på de udfordringer, som Coronakrisen medførte for landets kunsthaller.

En stor del af kunsthallernes driftsudgifter bliver dækket af indtægter genereret fra entrébilletter, udlejning, arrangementer samt butikssalg og cafédrift. Omfanget af disse indtægter er selvsagt faldet betragteligt siden Danmark lukkede ned den 10. marts. Fondet besluttede gennem dialog med Foreningen af Kunsthaller i Danmark at oprette en særpulje på 4 mio. kroner specifikt målrettet de danske kunsthallers tabte indtjening siden nedlukningen af Danmark.

Viborg Kunsthal er taknemlige for støtten i denne svære tid.