Tale til himlen

28. maj – 15. august 2004

En udstilling med værker af Torben Ebbesen
arrangeret i anledning af reformationsjubilæet
i Viborg 2004

Reformationen i Danmark i 1536 medførte store kulturelle omvæltninger. Den begyndte i Viborg, idet den lutherske lære blev indført her allerede i 1529. Forud for denne begivenhed havde johanittermunken Hans Tausen i en periode opholdt sig i byen, hvor han forkyndte den nye lære under store protester fra den katolske kirke.

I 2004 er det 475 år siden, reformationen sejrede i Viborg. Denne skelsættende begivenhed ønskede Kunsthallen Brænderigården at markere med en betydelig udstilling.

Det var derfor en stor glæde, at billedkunstner Torben Ebbesen modtog invitationen til at formidle de historiske begivenheder i et samtids-kunstnerisk billedsprog. Brænderigården pegede på Torben Ebbesen til denne udstilling på grund af hans unikke udtryksform, hvor værkernes betydningsbærende elementer ofte er i en dialog, der kan være modsætningsfyldt, hvilket kommer til udtryk gennem konfrontationen mellem tilsyneladende uforenelige materialer. Men som det kan opleves ved et nærmere studium af Torben Ebbesens arbejder, fører dialogen fremad mod nye sammenhænge, som tilmed kan have en metafysisk karakter.

Billedkunstner Torben Ebbesen har ud fra overvejelser omkring reformationens tankegang og problematikker opbygget udstillingen ”Tale til himlen”, der viser nye og enkelte ældre skulpturagtige værker samt vægarbejder. Værkerne er udført i forskellige materialer, og de giver såvel æstetisk som indholdsmæssigt et interessant udsagn om reformationen.

Udstillingen er formidlet gennem et væsentligt katalog med tekst af Karsten Thau samt gengivelse af de viste værker.

”Tale til himlen” kan ses i periode 28. maj – 15. august 2004
på Kunsthallen Brænderigården·  Riddergade 8 · Viborg
tirsdag – søndag kl. 13-17.
www.braenderigaarden.dk

Karen Lintrup
Udstillingsleder

Sidst opdateret: 20.03.2014