Knud Holscher / Form

19. marts - 1. maj

Kunsthallen Brænderigården præsenterer en udstilling med en af dansk arkitektur og industriel designs store profiler professor Knud Holscher, der gennem årene har mod-taget en række hædersbevisninger, sidst den britiske ærestitel Honorær Kongelig Designer for Industrien. Kun 100 britiske og 49 designere fra resten af verden bærer den-ne titel.

Knud Holschers danske og internationale anerkendelse har baggrund i en lang række unikke arbejder inden for arkitektur og industriel design. I forbindelse med den planlagte udstilling koncentreres fokus på området industriel design, da det vil være for omfat-tende også at inddrage og belyse Knud Holschers store indsats inden for arkitekturen.

Med dette valg af udstillingsplan er der mulighed for, gennem visningen af en række forskellige produkter at anskueliggøre den særlige kvalitet, som er et særkende for Knud Holschers arbejder.

I et essay ”Design som moderne dyd” skriver Poul Erik Tøjner: ”Design er et andet ord for formgivning. Det afgørende ved formgivning er ikke, at noget får en form, som dermed bringer det i modsætning til noget formløst, det afgørende er, at noget gives form. Det er selve denne handling eller gestus - denne given form - som er den menneskelige kerne i det, vi kalder design. Vi giver noget form, og vi gør det med hensigt. Hensigten er dobbelt - ideelt set. Den består af lige dele generalisering og pointering. Vellykket design rummer disse to aspekter som møntens to sider.”

En betragtning der på bedste måde spejles i Knud Holschers vellykkede arbejder. Selv siger han da også, med baggrund i ovennævnte: ”Det generelle er det forståelige, det funktionelle - pointering ser vi som det ekspressive, formmæssige, og vi ser denne balance som meget væsentlig i de produkter, vi er ansvarlige for, og som vi ser frem til at vise og forklare på udstillingen.”

I forbindelse med udstillingen vises ydermere en række rejseskitser, om hvilke Knud Holscher siger, at de skaber grundlag for en bedre forståelse af det sete og for refleksionen - og at i skitsen er fastholdt en erfaring, der indgår i den fond af overvejelser, han gør sig, når han stilles over for nye opgaver.

2005 er officielt designår i Danmark. Kunsthallen Brænderigården ser med stor glæde frem til at vise udstillingen ”Knud Holscher / Form” ikke mindst, fordi der hermed bliver lejlighed til at hædre denne fornemme eksponent for Dansk Design på dansk jord på et tidspunkt, hvor der er særlig opmærksomhed omkring designområdet. At Knud Holscher i 2005 fylder 75 år har været endnu et væsentligt incitament til arrangere denne udstilling.

Udstillingen kan ses i perioden 19. marts - 1. maj på:
Kunsthallen Brænderigården
Riddergade 8,Viborg.
Tirsdag - søndag kl. 13 - 17

Udstillingen er arrangeret i samarbejde med Kunstindustrimuseet i København
og Viborg Kunstforening.

Karen Lintrup
Udstillingsleder

Sidst opdateret: 20.03.2014