Abstrakte krumspring

Abstrakte Krumspring

14. januar – 26. februar 2006

Abstrakte Krumspring – nye spor i maleriet er titlen på en udstilling med arbejder af fire betydelige samtidskunstnere: Nils Erik Gjerdevik og Jonas Hvid Søndergaard DK samt Johan Nobell og Jens Fänge SE.

De fire kunstnere præsenterer malerier, hvor de i større eller mindre grad anvender abstraktionen af det sete eller på anden måde erfarede. På den måde opnår de et billedsprog, som blander det forestillende med det abstrakte.

Kunstnernes inspirationskilder er meget forskellige. Johann Nobells udgangspunkt er landskabsmaleriet, der gendannes som en metafor for tidens almene tilstand, Jens Fänges værker har referencer til bl.a. popkulturen, Jonas Hvid Søndergaard arbejder ud fra arkitektur/rum oplevelser, og Nils Erik Gjerdevik er optaget af den fortælling, der opstår i et abstrakt værk mellem uforenelige størrelser, eksempelvis når det kompositoriske er i ubalance.

Ud over brugen af abstraktionen til fortællingen viser kunstnernes arbejder, at de har en særlig interesse for lyset i værket. Der er ikke tale om lys, som det er brugt i den kunsthistoriske nordiske tradition, men om et særegent nærmest syntetisk lys.

Det narrative har gennem en periode været i fokus i samtidskunsten, med ”Abstrakte Krumspring – nye spor i maleriet” vises en særlig indgangsvinkel til emnet.

Udstillingen formidles gennem et fyldigt katalog med gengivelser af kunstnernes værker og en informativ tekst af kunsthistoriker mag. art. Ditte Vilstrup Holm. Hun skriver bl.a.:

”Som sådan er Gjerdevik, Nobell, Hvid, og Fänge del af en nutidig international tendens. Fra hver deres udgangspunkt på kanten af dialog med forskellige hovedspor i kunstens historie har de fire malere udviklet kunstneriske projekter, som i dag står centralt på kunstscenen. Tendensen de sidste fem år har nemlig været den, at kunstnere på baggrund af et abstrakt formsprog skaber nye strategier for repræsentation, som evner at åbne vores øjne for et anderledes blik på verden. Det er med andre ord dialogen mellem abstraktionens formsprog og surrealismens underfundige tilgang til omverdenen, der har markeret sig som en central tendens. Det er også derfor, maleriet igen har fået fornyet status inden for samtidskunsten.”

Abstrakte Krumspring – nye spor i maleriet
14. januar – 26. februar 2006
Kunsthallen Brænderigården, Riddergade 8, Viborg
tirsdag – søndag kl. 13 – 17.

Yderligere information ved henvendelse til udstillingsleder Karen Lintrup

Udstillingen er støttet af Kunststyrelsen, fagudvalget for billedkunst.

Statens Kunstråd

Tlf. 87252605 / 27252606  kli@viborgkommune.dk

Sidst opdateret: 27.03.2014