Broken Mirror

Broken Mirror

19. august 2006 – 1. oktober 2006

En fascination af at udforske virkelighedens mangetydige størrelse er baggrunden for Søren Martinsens kunstneriske projekt. Han arbejder med forskellige medier som udtryksform, men de oftest anvendte er maleri, installation, video.

I hans værker er virkelighed, fantasi og visuelle ideer blandet eller fremstår som separate størrelser. De er oftest mennesketomme, men med efterladenskaber af et levet nutidsliv. Hans billedunivers opleves øde, ladet med en underliggende uro, som om et eller andet udefinerbart er galt.

Mange arbejder beskriver uønskede og forladte områder, der er blevet overtaget af samfundets udskudte subjekter. Søren Martinsens kunst kan umiddelbart opfattes samfundskritisk/politisk. At det ikke er tilfældet, fremgår af følgende udsagn af Jacob Lillemose i hans tekst i udstillingskataloget:”--- han har ikke nogen intention om at være direkte politisk, selvom flere af de emner han beskæftiger sig med er stærkt politiserende. Tværtimod er en væsentlig pointe i hans værk, at hverken virkeligheden eller kunsten reduceres til politik. Kunstens forskel skal findes et andet sted, uden for fakta og lovgivningen. I dens evne til at favne virkeligheden, æstetisk, kritisk og nysgerrigt i alle dens dimensioner og værdier, åbne den og lade den stå åben.”

Et nyt og centralt værk på udstillingen er et selvportræt produceret i video. Det er en fragmenteret stærk personlig skildring, som bygger på materiale indsamlet gennem adskillige år. Videoen vil, på utraditionel vis, give en interessant indføring i baggrunden for de tanker, der kommer til udtryk i Søren Martinsens kunstneriske produktion.

I forbindelse med udstillingen er der udgivet et katalog med tekster af kunstkritikkerne Jacob Lillemose og Maia Damianovic, samt et fyldigt billedmateriale.

Yderligere information ved henvendelse til udstillingsleder Karen Lintrup
Tlf. 8725 2606  mail: kli@viborgkommune.dk

Sidst opdateret: 27.03.2014