Peter Martensen

Peter Martensen

25. november 2006 – 14. januar 2007

Et af Peter Martensens billeder fra 1993, med titlen ”Fokuseringen”, hænger i indgangen til udstillingen. Det kan ses som en arketype på en lang række værker med gengivelse af ensartede skjorteklædte mænd. De er som et spejlbillede af hinanden eller klonede individer.

Personerne indgår i et abstrakt mønster, som ved nærmere eftersyn har ganske små forskydninger. Værkets form indgår i en spændingsfyldt dialog med indholdssiden, hvor fortællingen ikke er givet, men lagt ud til beskuerens frie fortolkning.

Karakteristisk for billederne er, at alle elementer er ligeværdige, og at kompositionen, som et musikværk er fyldt med rytme og bevægelse. Dertil er billederne oftest holdt i en monokrom farve, der fortætter udtrykket, ved at udelade farver med konnotationer.

Peter Martensen benævner denne kategori af billeder for Multiplikationsbilleder. Det samme tema indgår i Clone Club, Tilskuere og Procesbillederne.

I Multiplikationsbillederne analyserer Peter Martensen nutidsmenneskets forhold til hinanden og omgivelserne, og billederne vidner tydeligvis om en berettiget frygt for hvad massemennesket i flok kan føre til.

Ud over denne store gruppe af værker præsenterer udstillingen en gruppe malerier med benævnelsen Sære Billeder, som også kunne hedde drømmebilleder.

Som Peter Martensens andre værker er de inspireret af avis- og TV billeder blandet med erindringsbilleder. Men med drømmebillederne er det ubeviste i højere grad medspiller, og synes at have vildledt erindringen.

Sidst opdateret: 27.03.2014