Neighbourhood & Grass

Neighbourhood and grass

17. marts 2007 – 22. april 2007

Ruth Campaus malerier opleves ikke på traditionel vis, som en todimensional genstand på væggen, men som en fysisk ting i rummet - en aktivitet. En konkret rumlig størrelse. Hun har, til udstillingen på Kunsthallen Brænderigården, skabt flere nye værker. Et af dem vil indtage et større gulvareal, hvorved værkets intense farve og udstrækningen ud af rummet opleves som et næsten pågående nærvær.

Michael Mørk arbejder med en ”tingsliggørelse” af maleriet. En form for maleri der placerer sig mellem det traditionelle maleri på væg og installation. Ved at bruge den installatoriske form får maleriet en markant fysisk fremtoning. Det trækkes ud i rummet, og integreres i beskuerens virkelighed.

Kunsthallen Brænderigårdens udstillingsareal, der er opdelt i flere rum, danner en konnekterende ramme for kunstnernes arbejder, som forholder sig stedspecifikt til Brænderigårdens beliggenhed og arkitektur.

Titlen Neighbourhood & Grass samler på bedste vis Ruth Campau og Michael Mørks intention med udstillingen, der henvender sig dels til det lokale, det umiddelbare naboskab, dels til naboskabet mellem de forskellige medier maleri, skulptur m.v.

Overordnet er Ruth Campau og Michael Mørks kunstneriske strategi at skabe et
crossover, en mellemform, der inddrager billedkunst, arkitektur og design. De har samarbejdet i forbindelse med flere projekter omkring emnet, sidst Box 2.0 i København, men de har ikke tidligere udstillet sammen i Danmark.

Neighbourhood & Grass vil blive formidlet og dokumenteret gennem et katalog med tekst af kunsthistoriker Trine Møller Madsen og billedmateriale fra udstillingen.

Offentlig omvisning tirsdag den 27. marts kl. 17.00

Yderligere information ved henvendelse til udstillingsleder Karen Lintrup
Tlf. 87 25 26 06  mail: kli@viborgkommune.dk

Udstillingen er støttet af: Kunststyrelsen, fagudvalget for billedkunst og Akzo Nobel

Sidst opdateret: 12.03.2014