Kakophonia

Kim Grønborg

15. november 2008 – 11. januar 2009

I Brænderigårdens nye østfløj har billedkunstner og musiker Kim T. Grønborg opbygget en kæmpe installation, der fylder hele rummet. Det drejer sig om et tværfagligt kunstprojekt, der spejler den måde den offentlige opinion og debat synes at fungere på lige nu.

Kim T.  Grønborg fortæller bl.a. følgende om bevæggrunden til værket:

”Projekt Kakophonia er en reaktion på den stadig mere skingre og aggressive tone i den offentlige debat. Det er ikke kun tonen i debatten om indvandrere, der henvises til, men mere generelt oplevelsen af, at der er opstået en debatform, som i højere grad går ud på at råbe højest og mest, og som ikke har fokus på udveksling af argumenter.  En situation hvor indholdet forsvinder og kun formen er tilbage.”

Kunstneren søger, gennem installationen ”Kakophonia”, at give et billede af denne tilstand af disharmoni ved at skabe et rum der omslutter folk og overvælder dem gennem et bombardement af billede, lys, lyd og skulpturelle replikker.

Udstillingens grundmateriale består af samplede udsagn, overskrifter, citater, radioklip, TV-klip m.v. Løsrevne statements, både positive og negative, fra diverse medier. Disse er så behandlet billedmæssigt som tekster, der filtres ind i sig selv og hinanden for at blive ren form uden indhold.

I forbindelse med åbningen udkommer bogen: ”Displaced Spaces” om 7 af Kim T. Grønborgs ruminstallationer. Med tekster af: Peter Laugesen, T. S. Høeg og Leif Høgfeldt Hansen.

Sidst opdateret: 25.03.2014