Home & Tomorrowland

15. november 2008 – 11. januar 2009

I Brænderigårdens hovedbygning præsenterer billedkunstner Søren Lose to udstillingsprojekter, der gennem tidligere og nye værker tematiserer emner omkring arkitektur og rum, fortid og nutid samt det velkendte og fremmede.

Home

På 1. sal vises udstillingen ”Home”. Inspirationen er hentet på Lolland, hvor kunstneren er født og opvokset. Han har senere, i årene 1996 - 2006, besøgt hjemstavnen for at undersøge og registrere, hvad der forstås ved begrebet hjem, en størrelse, som vi alle kender. Flere af fotoarbejdernes motiver er forladte huse, som   stadig bærer vidnesbyrd om, at de engang har været en fysisk ramme om et hjem.

Udstillingens værker - video, fotografi og vægge tapetseret med tapet fra forskellige tidsaldre - afspejler Søren Loses refleksioner over begrebet hjem, som han skriver om i forordet til bogen ”Home”:

”At have hjemme et sted, at høre til et bestemt land, i en bestemt kulturel, historisk, politisk og social kontekst, er vel noget af det mest fundamentale her i tilværelsen. Men hvad skal der egentlig til for, at man føler sig hjemme? Og hvad betyder de fysiske omgivelser, såsom landskabet og arkitekturen i forhold til det? Og hvordan er vores erindring, historie og kultur forbundet hermed eller præget heraf? Med andre ord: Hvad er et hjem i bredeste forstand?”

Visningen giver ikke et endegyldigt svar på disse spørgsmål, men giver en tankevækkende oplevelse af begrebets kompleksitet.

I forbindelse med udstillingen udkommer bogen ”Sprog og Hjemstavn” med tekster af Martin Heidegger
og fotografier af Søren Lose. Bogen udgives af Klaus Gjørup og Richard Purkarthofer på det nyetablerede forlag buchwerk."

Tomorrowland

I stueetagen vises udstillingen ”Tomorrowland”, som er et resultat af Søren Loses møde med Istanbul i 2007, hvor han opholdt sig i fire måneder i forbindelse med et studieophold. Han søger, gennem det i gangværende fotoprojektet ”Tomorrowland”, at indfange stemningen i storbyer, der i øjeblikket hastigt skifter form og konstant søger at redefinere deres egen fortid, samtid og fremtid.

Derom udtaler Søren Lose bl.a. følgende:

”Jeg har forsøgt fotografisk at dokumentere disse underlige møder i en by, der netop nu gennemgår en transformation, og projektet kom herigennem også til at handle om at bære vidnesbyrd til mellemfaser.  Disse mellemfaser er ikke bare et arkitektonisk spørgsmål. Mange af bygningerne er godt nok enten ved at blive opført, revet ned eller falde sammen, ligesom hele kvarterer får ansigtsløftninger og bliver ændret til pseudomodernistisk plastbyggeri. Men disse overgangsfaser bærer jo netop vidnesbyrd om en historisk transitionsfase fra øst mod vest eller religion mod kapitalisme. Det er dette mellemrum, jeg faldt over, og som indeholder en potentialitetskraft. Det er ren tilblivelse og tagen form, og det finder jeg utrolig interessant.”

 

Sidst opdateret: 06.03.2014