Anagram Orange

Anagram Orange

24. januar 2009 – 22. marts 2009

Installationen Anagram Orange er resultatet af et fællesprojekt, hvor kunstnerne Helle Frøsig, Cai Ulrich von Platen, Leonard Forslund, Ane Mette Ruge og Mikael Thejll igennem 2 år har samarbejdet om tilblivelsen af kunstværket med den målsætning at belyse nogle af de årsager, rationelle som irrationelle, der ligger bag- ved kunstens forskellige fremtrædelsesformer.

Helle Frøsig fortæller i en oplysende og interessant artikel i udstillingskataloget om projektets idé og installationens tilblivelse. Hun siger bl.a.:

” I kunst konverteres forestillinger, emotioner og informationer fra det levede liv til formudtryk. Hvordan processen foregår og hvad impulserne er, kan imidlertid sjældent spores i det afsluttede værk.

Som regel er det heller ikke meningen, for i næsten al værkbaseret kunst er det optimale mål, at det færdige værk kan løfte sig selv ud over tid og sted, være mere end sig selv og kunstnerens hensigt tilsammen, at det med andre ord bliver uudgrundeligt.

Anagram Orange er ikke noget opgør med dette værkbegreb, som nærmere udgør en forudsætning for projektets dagsorden. Som i et anagram har vi flyttet rundt på arbejdsprocessens elementer og blandet fem individuelle praksisser for at synliggøre nogle af de associative skred, form- og idemæssige koblinger og sammenstød, som kan være med til at frembringe det uudgrundelige.”

Arbejdsprocessen har fra starten været fastlagt som en rejse eller et spil. Herom fortæller Helle Frøsig:

” …….. Arbejdet / spillet forløber i fem spor med hver fem forskellige stationer (idet vi er fem deltagere). De fem spor er tydeliggjort i den fysiske installation ved hjælp af farvede bånd på gulvet, som beskueren kan følge. Udgangspunktet for hvert spor er et ”hjemsted” som defineres af hver enkelt kunstner.

I installationen manifesterer hjemstederne sig som fem ”mikroværker” placeret på hver sin hylde på udstillingsrummets endevæg. Alle fem værker kondenserer på individuel vis et verdensbillede eller et livsindhold. Hvert hjemsted fortolkes af en anden kunstner som griber ind i eller bygger videre på det oprindelige udsagn.

Derefter overtager en ny kunstner stafetten, idet han/hun både forholder sig til det oprindelige hjemsted og det/de efterfølgende indgreb. Hvert indgreb udgør et del-værk eller en fysisk zone i installationen, og hvert spor kan sammenlignes med en tankerække som har fået fysisk form.

Afslutningsvis tager ophavsmanden til hjemstedet tråden op igen og fører sporet tilbage til det oprindelige udgangspunkt i forvandlet form."

Udstillingskataloget indeholder ud over den informerende tekst af Helle Frøsig en novelle af forfatter Pablo Llambías, der symbolsk handler om forandringer og skiftende syn. Dertil vil der være en fotodokumentation af installationen samt billeder og tekster fra kunstnernes arbejde med projektet.

Kunststyrelsens Billedkunstudvalg har ydet produktionsstøtte til Anagram Orange og økonomisk støtte til udstillingskataloget.

Yderligere information om udstillingen ved henvendelse til udstillingsleder Karen Lintrup Tlf. 87 25 26 06 mail: kli@viborg.dk. Pressebilleder kan fra uge 4 downloades fra www.braenderigaarden.dk.


Udstillingen er støttet af:

Statens Kunstråd

Sidst opdateret: 05.03.2014