Laboratorium

Laboratorium

12. juni - 15. august 2010

LABORATORIUM
14 kunstnere viser værker på/af papir

12. juni - 15. august 2010

Sommeren 2010 viser Kunsthal Brænderigården udstillingen LABORATORIUM, der præsenterer 14 kunstneres værker på/af papir. At arbejde på papir giver kunstnere en frihed til at eksperimentere, som ikke gives på lærred.

Det er udstillingens hensigt at vise kvaliteten og spændvidden indenfor denne kategori.

Formidlingen af udstillingen er tænkt ind i projektet via en inddeling i tre temaer:
Formen, fragmentet og tegnet. Indenfor hvert tema præsenteres en historisk kunstner samt 2–4 samtidskunstnere. Med denne konstellation forholder udstillingen sig til kunsthistorien og peger på beslægtede metoder og strategier.

Formen

Formen skaber orden i kaos. Den er systemer, strukturer og veje. Former kan blive til bygningskonstruktioner og landskaber, men kan også danne ornamenter og bearbejde geometriske figurer. Beskuerens blik følger linierne og roen falder over hende.

Kunstnere:
Pernelle Maegaard (1952– )
Udfylder papiret, der er mange lag, stor præcision og nøjagtighed.
Kraftige farver. Papiret dækket af farve helt ud til kanten. Ornamentikken er fremherskende – hun skaber sine egne mønstre.
Milena Bonifacini (1963– )
Arbejder med ornamentet på en helt anden måde – papiret bliver et ornament i sig selv. Diverse tapetrester, hyldepapir, postkort indgår på lige fod med det bearbejdede hvide papir. Få enkle farver.
Ferdinand Ahm Krag (1977– )
Det er meditative gentagelser af den rette linie. Af horisont-linien. Den ene under den anden. Indtil hele papiret er dækket af rette linier. På fladen er der små skævheder og snavsede forskydninger. Nedslag af tilfældigheder.
Franciska Clausen (1899 – 1986)
Arbejder med sin egen form for konstruktivisme, ofte med cirklen som dominerende billedelement.

Fragmentet

Fragmentet er det løsrevne. Der, hvor beskueren selv må lægge til, for der er ingen fuldendt fortælling, kun et brudstykke.
Historien kan være absurd, melankolsk, mystisk eller humoristisk. Det er op til beskueren selv at lade sig inspirere af fragmentet og fortælle en historie.

Kunstnere:
Nina Kleivan (1960–)

Det hvide papir får lov til at fylde – figuren, ofte fragmenteret, fortsætter forbi kanten, ud over papirets grænse. Ind imellem ret voldsomme næsten surreelle motiver.
Cai Ulrich von Platen (1955–)
Enkle objekter fylder papiret ud, meningsfuldt humoristisk strøg, umiddelbarheden træder tydeligt frem.
Mikael Thejll (1952–)
Bruger tegningen som det medie, hvor han kan nedfælde indfald og tilfældige brudstykker af overflader, brydninger og overgange.
Malene Hartmann (1974–)
Som barndommens ark med påklædningsdukker og udstillingsvinduets
giner står tøjet uden figur. Frisurer fremstilles som parykker på flamingohoveder. Det skaber identitet, men uden personen bagved. Desuden tekstile strukturer, fragmenter fra naturen.
J.F. Willumsen (1863 – 1958)
Arbejdede meget bredt og eksperimenterende med malerier, tegninger, grafik, keramik, skulptur, fotografier og arkitektur i flere forskellige stilarter.

Tegnet

I tegnet forenes formen og fragmentet. Stregernes linier og buer danner ord og begreber, som beskueren bearbejder og skaber mening i. I samspil med former og figurer leger kunstneren med ordene og hjælper beskueren på vej til selv at digte videre og skabe nye billeder. Det kan være løsrevne ord og det kan være mere eller mindre absurde former for tegneserier.

Kunstnere:
Andreas Schulenburg (1975–)

Ofte ironiske og humoristiske tegninger og akvareller.
I papirarbejderne indgår ofte tekst i form af tegneserieagtige bobler eller kommentarer. Den røde tråd er et samfunds-kritisk og poetisk blik på omverden, med et naivt twist.
Camilla Gaugler og Mikkel Larris (1968– / 1970– )
En skulptur formet af ord og objekter.
Arthur Köpcke (1928 – 1977)
Collager af ord, tegninger og udklip fra aviser og magasiner. Opgør med kunstværket som finkultur og nedbrydning af grænserne kunstarterne imellem og mellem hverdagsliv og kunst. Anskuelseskort, bemalet lærred på ruller, kan hænges op, tages ned og rulles sammen som landkort.
Albert Mertz (1920 – 1990)
Malerierne indeholder et enkelt formsprog og få kraftige farver, der skal opfattes som tegn. Var særlig kendt for sin brug af farverne rød/blå ofte med et uhøjtideligt indhold.LABORATORIUM kan ses i perioden 12. juni - 15. august 2010 på Kunsthal Brænderigården, Riddergade 8, 8800 Viborg. Tirsdag – søndag 13-17.

Yderligere information om udstillingen ved henvendelse til udstillingsleder Karen Lintrup
tlf. 87 87 32 20, mail: kli@viborg.dk eller kurator & formidler Bodil Monrad, tlf. 87 87 32 23,
mail: 3bm@viborg.dk

Udstillingen er støttet af:

Statens Kunstråd

 

Sidst opdateret: 27.02.2014