ORD RUM

10. november 2012 - 20. januar 2013

ORD & RUM

I kunsthallens Hovedfløj kan man opleve hvordan ord, billeder og lyd smelter sammen når fire af landets mest fremtrædende kunstnere og forfattere arbejder sammen. Forfatterne Ursula Andkjær Olsen, René Jean Jensen, Theis Ørntoft og Amalie Smith har skrevet nye tekster, som kunstnerne Sophie Hjerl, Andreas Schulenburg, Katja Bjørn og Steen Rasmussen frit fortolker via installations- og videoværker.

Udstillingen

Udstillingen består af fire rum, som hver især danner ramme om en tekst og et værk skabt ud fra teksten. På den måde opstår en ny personlig fortolkning af forfatterens værk i form af kunstnerens ruminstallation. Udstillingen fokuserer på de fire billedkunstneres fortolkning af ordene. Det giver anledning til helt forskellige tilgange, hvor der i nogle tilfælde zoomes helt ind på teksten i bogstavelig forstand, og andre gange skabes et nyt univers, der viderefører eller udfolder en særlig stemning baseret på tekstens ord. I udstillingen opstår et møde mellem forskellige kunstarter, hvor man kan lade sig opsluge af tekstens univers i mere end én forstand.

Theis Ørntoft & Andreas Shulenburg

Andreas Schulenburg forholder sig helt konkret til Theis Ørntofts billedrige tekst, der handler om at befinde sig et sted i universet, hvor tid og sted er opløst. Ved at bemale en stor frit hængende mdf plade med teksten, kan den læse ordret, mens man bevæger sig rundt blandt Schulenburgs filtskulpturer, der er placeret på gulv og vægge. De farvestrålende objekter – bl.a. søm, skruetrækker og ølflaskehals - popper op som referencer til teksten og betoner dermed særlige passager i litteraturen.

René Jean Jensen & Katja Bjørn

René Jean Jensens uddrag fra ”Indsovningsbogen” handler om søvnløshed og stadiet mellem virkelighed og drøm. Tekstens løsrevne billeder og korte sætninger vidner på humoristisk vis om sære oplevelser eller tanker, der abrupt springer fra sætning til sætning. I Katja Bjørns fortolkning skaber hun et rum med fire projektioner, der indhyller beskueren i drømmens sære univers. På en voldsom og smertefuld, men også yderst let og poetisk måde oplever vi fortællingens fragmenter i en totalinstallation, hvor lyd og billede smelter sammen.

Amalie Smith & Steen Rasmussen

Steen Rasmussen tager udgangspunkt i Amalie Smiths tekst ”Oktober 2011”. Den handler om kærlighed og den fysiske og mentale længsel, som opleves, når forholdet til ens elskede er slut. En kirkegård danner baggrund for personens refleksioner over den tabte kærlighed, hvor træer, sten, kroppe og jord bliver fysiske symboler på en masse, man kan trænge ind i eller lade være. Steen Rasmussen formidler denne følelse ved at danne en ny ramme for teksten i et rum, der via spejle og projektioner på vægge og objekter virker uendeligt. Filmoptagelser og relieffer med kroppe, træer og kirkegårde fra hele verden lader på den måde beskueren rejse videre i tekstens billedunivers via kunstnerens stream of consciousness.

Ursula Andkjær Olsen & Sophie Hjerl

Ursula Andkjær Olsens digt ”Navndrukken/navnløs” er en parafrase over den kendte børnesang ”Langt ude i skoven”. I Olsens digt er sangens velkendte objekter udskiftet med andre genstande, som i deres gentagelse og indbyrdes forhold opbygger en surreal tekst. Sophie Hjerls videoinstallation kan ses som et parallelforløb til dette surreale billede af skoven og væren. I hendes dobbeltprojekterede værk optræder en kvinde hhv. liggende med bar overkrop og gående i en skov, hvor hun forsvinder bag stammerne. Man ved ikke om hun har hengivet eller overgivet sig, er død eller levende, eller om hun sover eller er vågen. I høretelefoner reciterer forfatteren digtet ledsaget af en svag nynnen, af den velkendte børnemelodi, som bringer et ekstra lag til gentagelsen af tekstens ord og filmens billeder.
Der er tale om et værk, der forbinder sig til noget velkendt eller set før og som samtidig gentager og forbinder og opløser sig selv, igen og igen.Sidst opdateret: 18.02.2014