Observatøren

Nina Kleivan

30. marts - 28. maj 2012

Kunsthal Brænderigården har den glæde at præsentere udstillingen Observatøren med værker af den norsk/danske billedkunstner Nina Maria Kleivan (f. 1960).

Nina Maria Kleivan

Kendetegnende for Nina Maria Kleivans værk er ofte en meget personlig og fortællende tilgang. Hun kredser igen og igen om temaer som identitet, tilhørsforhold, længsel og søgen. Med udgangspunkt i fragmentet – tekststumper, fysiske genstande løsrevet fra deres sammenhæng, visuelle tegn - forvandler hun sin personlige historie eller personlige fascination til universelle fortællinger.

Hun løfter således det private ud af privatsfæren, hvor det kun giver mening for individet selv og dets nærmeste og ind i det almengyldiges sfære, hvor vi som beskuere kan spejle vores egne erfaringer, tanker og følelser.

Kunstnerisk metode

Kleivans særlige kunstneriske metode poder værkerne med en underfundighed og åbenhed for flere mulige tolkninger.

Ved at lade elementer fra vidt forskellige sammenhænge og betydningssfærer – virkeligheder – optræde side om side, skalere ting op og ned i størrelse, og lave overraskende forskydninger i tid og rum udfordrer hun vores vanlige fore-stilling om virkeligheden. Det ene øjeblik zoomes der helt ind på den mindste detalje, det næste øjeblik ser vi verden i fugleperspektiv.

I Kleivans værker hænger del og helhed uløseligt sammen. Som beskueren får vi indtryk af, at den historie der fortælles, kan fortælles og forstås på utallige måder, fordi betydning, historieskrivning og identitet er størrelser, der er under stadig forandring og kan ses i uendelig mange perspektiver.

Observatøren

Nina Maria Kleivan arbejder både i maleri, foto, grafik, video og installation. Fælles for hendes tilgang til de vekslende medier er en åben og undersøgende nysgerrighed, hvor grundlæggende tematikker afsøges på forskellig vis.

Som kunstner er hun i en konstant bevægelse, fra et værk til et andet, fra et medie til det næste. En bevægelse, der også spejles i udstillingsopbygningen.

Her skaber hun forløb gennem Kunsthal Brænderigårdens lokaler, således at der om hvert hjørne, op af hver trappe, igennem hver dør udfolder sig en ny fortælling i nye medier, men med samme udgangspunkt.
Det er en fortælling om identitet, om historie og om menneskets på en gang banale og komplekse søgen efter noget.

 

Udstillingen ”OBSERVATØREN" vises i perioden 30. marts -28. maj 2012 på Kunsthal Brænderigården, Riddergade 8, Viborg. www.braenderigaarden.dk.
Udstillingen flyttes efterfølgende til Museum Sønderjylland - Kunstmuseet Brundlund Slot, hvor den vises i perioden 9. juni – 26. august 2012.

Nærmere information om udstillingen kan ses på www.braenderigaarden.dk eller ved henvendelse til
kurator & formidler Bodil Johanne Monrad på tlf. 87 87 32 23, mail: 3bm@viborg.dk.Udstillingen er støttet af:

Statens Kunstråds Billedkunstudvalg

Knud Højgaards Fond

Sydbanks fonde

Fabrikant Mads Clausens Fond

Sidst opdateret: 20.02.2014