Relief

Bjørn Poulsen: Relief

2. februar - 1. april 2013

RELIEF af Bjørn Poulsen

Billedkunstner Bjørn Poulsen har til udstillingen skabt en række nye værker specielt til Østfløjen. Bl.a. introducerer han relieffet, et medie han for nylig er begyndt at arbejde med. I en serie af hvide gipsrelieffer på 1. sal undersøger han mediets ’mellemrolle’ som et tredimensionelt værk, der bevæger sig ud fra væggen.

Relieffets konkrete form og illusionistiske billedrum danner en særlig ramme, som på én gang er skulpturel, men som man i højere grad end hos skulpturen, kan træde ind i. Bl.a. i kraft af et mere fortællende billedsprog, hvor man kan afkode direkte referencer til genkendelige objekter.

Poulsen har desuden skabt en serie af tolv jerngitre, hvis motiver i et enkelt og modernistisk formsprog trækker referencer til gamle mestre som Fernand Legér og Kasimir Malewitsch. De tolv jerngitre er opstillet omkring et stort fladt monument placeret direkte på gulvet, som var det en nedsænket gravsten i en kirke. Imens man passerer gitrene og betræder monumentet kommer man som beskuer i centrum på skulpturens scene.

Kunsthal Brænderigården danner hermed ramme om et nyt greb i kunstnerens virke, hvor skulpturen ikke opfattes som en isoleret værk, men produceres i samspil og i en udveksling med en aktiv beskuer i en specifik værksituation.

Sidst opdateret: 12.02.2014