Merchants of Dreams

Hicham Benohoud

23. januar - 16. maj 2016

Merchants of Dreams er en gruppeudstilling i to dele, som udstilles samtidig på Brandts13 & Viborg Kunsthal.

17 kunstnere og mere end 50 værker er med på udstillingen, der præsenterer forskellige både subtile og poetiske måder at engagere sig i begreber som frihed, drømme, tro og tilhørsforhold i relation til Marokko - som et sted at bo, forlade, komme fra, komme tilbage til og rejse til.

Hvordan og hvad er det, vi længes efter i livet? I hvilken udstrækning er disse drømme mulige at realisere, og hvordan efterleves og udfordres de? Hvilke spændinger findes der mellem det, vi længtes efter, og det og dem, vi hører til, og føler os hjemme med.

De del­ta­gen­de kunst­ne­re har ikke tid­li­ge­re været vist i Dan­mark: Eric van Hove, Mo­u­nir Fatmi, Yo­u­nes Ra­h­mo­un, Yo­u­nes Baba Ali, Hi­cham Beno­houd, Mo­hs­sin Har­raki, Si­mo­ham­med Fet­ta­ka, Mo­ham­med Larbi, Hamza Halloubi, Randa Maroufi, Leila Alaoui, Yasmine Hajji, Bouchra Ouizguen, Said Afifi, Zainab Andalibe, Houda Terju­man, Abdellah Taia.

Ud­stil­lin­gen er skabt i sam­ar­bej­de med Brandts og free-lan­ce ku­ra­tor Chri­sti­an Sko­vb­jerg Jen­sen.

Images logo

Udstillingen er en del af Images. Images 2016 sætter fokus på globale udfordringer og kunstnerens rolle i samfundet med kunst fra Afrika, Asien og Mellemøsten på kunstinstitutioner over hele Danmark. Bag Images 2016 står CKU, en selvejende institution under Udenrigsministeriet.

Fernisering fredag den 22. januar kl. 16-18

Sidst opdateret: 26.04.2016