Valérie Collart

Valérie Collart er født 1981 i Bordeaux, Frankrig. Hun harstuderet i Nice og Paris, og blev færdiguddannet i 2006 med en Master of Fine Art. Hun har boet og arbejdet i København siden 2008.

Collart arbejder med både skulptur og fotografi – i et felt, hvor disse to medier møder hinanden. Hovedmotivet for hendes fotografier er skulpturer. Hun laver småskala objekter for at fotografere dem, og derefter kassere dem eller genbruge dem på andre måder. Vekselvirkningen mellem billede og objekt udgør kernen i hendes arbejde.

I udstillingsrummene arrangerer hun installationer, hvor fotografier og objekter går i dialog og korrespondance med hinanden. De foreslår forskellige temporaliteter, forskellige måder at relatere til den æstetiske oplevelse.

Valérie Collart

Sidst opdateret: 01.02.2018