Terra Nullius

Morten Barker

15. september - 26. november 2017

I sit kunstneriske virke undersøger og afsøger Morten Barker (f. 1972) grænser for hvordan billedet forvrænger den virkelighed vi kender. Med udgangspunkt i fotografiet, tager Barker afsæt i (danske) krigslandskaber, som artikuleres gennem det fiktive og det dokumentariske, og hvilke potentialer – tekniske, såvel som fortællende – værkerne rummer. Fotografiernes visuelle udtryk er stykket sammen af fragmenter af virkeligheden, men gennem digital manipulation skabes der en tvetydighed i billederne, hvor det velkendte – vores kollektive opfattelse af det danske landskab for eksempel – formuleres i store illusoriske konstruktioner. Det er snarere en undersøgelse af fotografiet i det udvidede felt, hvor hvert landskabsbillede er nøje sammensatte digitale collager fotograferet over tid.
 
Udstillingen der vises på Viborg Kunsthal, består af en række serielle kameraløse billeder, hvor Barker gennem en dekonstruktion af velkendte krigsfilm bryder med det filmiske narrativ. I udstillingen sættes der spørgsmålstegn ved kunstnerautoritet, autenticitet og forholdet mellem værk og betragter, da Barker leger med de tvetydige referencer – billederne repræsenterer og skildrer noget, som betragteren allerede har set før, men hvor det originale materiale ikke kan lokaliseres. Hvert billede er stykket sammen af flere scener fra samme film, hvor geografi, tid og dybdeskarphed er udvisket, og hvor udtrykket formulerer et fremmedgørende, eller snarere et drømmende landskab. 
 
Sidst opdateret: 21.07.2017