Liliana Basarab. Photo by Lidia Lucaciu

Liliana Basarab (R)

Liliana Basarabs kunstneriske praksis er socialt engageret og udfolder sig igennem flere forskellige medier som keramik, skulptur, tekstil, tegning, performance og video. Med sine værker udforsker hun sociale konstruktioner og kønsproblematikker og udfordrer begrebet repræsentation og simplificerede, eviggyldige forestillinger om skønhed og sandhed. Hun interesserer sig for de marginaliserede og usynlige historier, hvilket også er udgangspunktet for hendes ophold i Riddergade AIR, hvor hun vil dykke ned i den græske mytologi og særligt de mere ukendte kvindelige karakterer. Med tekstiler, broderi og tegning vil hun genfortolke legenden om troldkvinden Circe fra et nutidigt feministisk perspektiv.
Liliana Basarab // 4. april - 3. juli 2022
Andrej Polukord

Andrej Polukord (LT)

Andrej Polukord arbejder med maleri, installation, performance, fotografi og videokunst. Med humor, fysisk eventyr og storytelling behandler hans værker tematikker som hverdagsliv, økologi og forholdet mellem menneske og natur. Polukord skaber ustabile miljøer og absurde situationer, der producerer uforudsigelige konsekvenser, dobbeltbetydninger og tvetydighed. Under sit ophold i Riddergade AIR vil han arbejde videre på sit igangværende fotografi- og performanceprojekt ’Woodstatues’, der udforsker og dokumenterer menneskets og kapitalismens aftryk på landskabet og naturen omkring os.
Andrej Polukord // 4. april - 3. juli 2022

Alice Pamuk (F)

Alice Pamuk arbejder med lyd, installation, video og tekst, og hendes værker udspringer ofte fra forskning i lyd og musik. Under opholdet i Riddergade AIR vil hun arbejde med sit projekt DUO, som er en mixed media undersøgelse af spoken voice, der involverer både lyd, fotografi og tegning. Projektet tager afsæt i spørgsmålet om, hvad der sker i hjernen, når vi hører én besked på det ene øre og én anden besked på det andet øre på samme tid. Ud fra dette vil Pamuk bl.a. skabe en lydinstallation med forskellige stemmer og samtaler optaget i det offentlige rum – en installation, der blander lydoptagelser fra Viborg med lydoptagelser fra engelsktalende lande.
Alice Pamuk // 22. august - 20. november 2022

Ruti de Vries (IL)

Ruti de Vries beskriver sin kunstneriske praksis som en evigt-ekspanderende spiral, der uophørligt samler nye motiver og materialer for at danne en gådefuld mytologi. Hendes skulpturer og collager trækker tråde til oldtids-, folke- og outsiderkunst såvel som mode, dukketeater og teater. Gennem forskellige håndværk undersøger Ruti de Vries problematikker ved køn, arbejde og kreative hierarkier, såvel som strukturerne af kitsch, melodrama og ’dårlig smag’. Ornamenteringer, mønstre, symmetri og gentagelser, som alle i høj grad kendetegner håndværk, spiller hovedrollerne i hendes værker, og bidrager til en konstant spænding mellem det todimensionelle og volumen, mellem det grafiske og det skulpturelle, tegn og tilstedeværelse. I løbet af sit ophold vil hun fordybe sig i konceptuelle spørgsmål vedrørende sin kunstneriske praksis og sine installationers fysiske udformninger.
Ruti de Vries // 22. august - 20. november 2022