Liliana Basarab. Photo by Lidia Lucaciu

Liliana Basarab (R)

Liliana Basarabs kunstneriske praksis er socialt engageret og udfolder sig igennem flere forskellige medier som keramik, skulptur, tekstil, tegning, performance og video. Med sine værker udforsker hun sociale konstruktioner og kønsproblematikker og udfordrer begrebet repræsentation og simplificerede, eviggyldige forestillinger om skønhed og sandhed. Hun interesserer sig for de marginaliserede og usynlige historier, hvilket også er udgangspunktet for hendes ophold i Riddergade AIR, hvor hun vil dykke ned i den græske mytologi og særligt de mere ukendte kvindelige karakterer. Med tekstiler, broderi og tegning vil hun genfortolke legenden om troldkvinden Circe fra et nutidigt feministisk perspektiv.
Liliana Basarab // 4. april - 3. juli 2022
Andrej Polukord

Andrej Polukord (LT)

Andrej Polukord arbejder med maleri, installation, performance, fotografi og videokunst. Med humor, fysisk eventyr og storytelling behandler hans værker tematikker som hverdagsliv, økologi og forholdet mellem menneske og natur. Polukord skaber ustabile miljøer og absurde situationer, der producerer uforudsigelige konsekvenser, dobbeltbetydninger og tvetydighed. Under sit ophold i Riddergade AIR vil han arbejde videre på sit igangværende fotografi- og performanceprojekt ’Woodstatues’, der udforsker og dokumenterer menneskets og kapitalismens aftryk på landskabet og naturen omkring os.
Andrej Polukord // 4. april - 3. juli 2022

Alice Pamuk (F)

Alice Pamuk arbejder med lyd, installation, video og tekst, og hendes værker udspringer ofte fra forskning i lyd og musik. Under opholdet i Riddergade AIR vil hun arbejde med sit projekt DUO, som er en mixed media undersøgelse af spoken voice, der involverer både lyd, fotografi og tegning. Projektet tager afsæt i spørgsmålet om, hvad der sker i hjernen, når vi hører én besked på det ene øre og én anden besked på det andet øre på samme tid. Ud fra dette vil Pamuk bl.a. skabe en lydinstallation med forskellige stemmer og samtaler optaget i det offentlige rum – en installation, der blander lydoptagelser fra Viborg med lydoptagelser fra engelsktalende lande.
Alice Pamuk // 22. august - 20. november 2022
Joshua Legallienne

Joshua Legallienne (UK)

Joshua Legallienne er født i 1985 og fra England. Legallienne arbejder med lydkunst uden brug af højtalere og elektronik. I løbet af sit ophold vil han skabe en serie af nye værker, hvor han udelukkende anvender transparente materialer. Værkerne vil tage form af performance og tredimensionelle skulpturer, der producerer akustisk lyd gennem resonans og kinetisk bevægelse. En del af hans værker vil være stedsspecifikke og bl.a. tage udgangspunkt i Søndersø og Nørresø, for på den vis skabe en dialog med de lokale omgivelser. Den dialog håber han også på at kunne skabe på kryds og tværs i lokalbefolkningen, så alle får mulighed for at få en oplevelse med hans kunst.
Joshua Legallienne // 22. august - 20. november 2022