22.09.2023-14.01.2024

Shirin Neshat // The Fury

Videoinstallation og nyt virtual reality værk af Shirin Neshat i østfløjen, der er produceret for Viborg Kunsthal i tæt samarbejde med Khora Contemporary og The Animation Workshop.

Læs mere om udstillingen

Nyheder