Kortlægning

Placering
Skarrild er en landsby placeret midt i den storslåede midtjyske natur, ca. 20 min. kørsel syd for Herning. Byen er omgivet af skove og lyngbakker, der sammen med Skjern Ådal skaber en unik naturoplevelse.

Skarrild er kendetegnet ved mødet mellem natur og kultur. Skarrilds befolkning er meget engagerede i kulturen - det være sig musik, teater, billedkunst, musical med mere.

Fakta:

Befolkningssammensætning
Skarrild har 320 Skarrildsjæle, og der er 643 beboere i Skarrild Sogn. Befolkningen er et godt mix af Skarrild fødte og tilflyttere. I Skarrild er der ikke langt fra tanke til handling. Vi får mange ideer - og der er næsten altid nogen, der fører dem ud i livet. Derfor kalder vi ofte en Skarrildbo (som det retteligt hedder) for en Skarrildsjæl - en fin kombination af Skarrild og Ildsjæl.

Institutioner & foreninger
Skarrild-Karstoft Landsbycenter er centrum i byen. Centeret består af skole fra 0. - 6. klasse og en aldersintegreret institution for børn på 2,9 år til 4. klasse. Derudover er også Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter en del af Landsbycentret. Landsbycenteret spiller en stor rolle i den daglige puls i Skarrild. Skarrild har en bred vifte af foreninger:

- Skarrild Borgerforening med 75% af befolkningen som medlemmer varetager byens interesser.
- Skarrild IF har både badminton, fodbold, gymnastik, billard og topmoderne skydebane.
- Kulturisten laver en lang række kulturelle arrangementer som foredrag,koncerter musical etc.
- Ud over disse tre største foreninger findes bl.a. Skarrild IF’s Støtteklub, Skarrild-Karstoft Jagtforening, Skarrild Museum og Lokalarkiv, Skarrild-Karstoft Pensionistforening, Sønder Felding-Skarrild Cykelklub og Skarrild-Karstoft Missionshus.

Stedsspecifikke lokaliteter, bygninger & særlige kendetegn
Man kan ikke sige Skarrild uden at sige Skarrildhus. Det tidligere Clasonsborg ligger naturskønt uden for Skarrild. Ikke mindst i foråret med alle de blomstrende Rododendron er Skarrildhus et besøg værd. Tjæreovnene i Hesselvig Plantage er, så vidt vides, de eneste bevarede tjæreovne i Danmark. De giver et indblik i, hvordan man producerede trækul og trætjære - og er samtidig et vigtigt stykke kulturhistorie.

Skarrild Kirke, hvoraf de ældste dele er fra 1050, og Flyvergraven på kirkegården rummer også en markant del af Skarrilds historie og selvforståelse. Da den britiske Lancaster ME 650 blev skudt ned, krævede Skarrilds beboere af den tyske værnemagt, at Flyverne skulle begraves i hellig jord. Graven passes stadig, og der er stadig kontakt med pårørende til de faldne besætningsmedlemmer. De to museer - Skarrild Museum og Købmandsmuseet - giver et historisk og kulturhistorisk tilbageblik på Skarrild. Her kan både opleves, hvilke varer bedstemor købte i sin barndom, den utrolige historie om den faldne Lancaster og Skarrilds forhold til de 7 døde besætningsmedlemmer, høres om Kaj Munks bryllup i Skarrild Kirke og meget andet.

Natur/kultur
Dalgaskanalen - og ikke mindst Akvædukten - er et unikt stykke Danmarkshistorie. Kanalen blev brugt til vanding under opdyrkningen af hede og eng. Akvædukten er
enestående i Danmark - den blev anlagt i 1950 og fører Dalgaskanalen over Lustrup Bæk. Her er en fin bademulighed, når solen står højt over kanalen om sommeren.
Skjern Å - Danmarks vandrigeste å - er selve grunden til, at Skarrild ligger, hvor den ligger. Hele området er i høj grad præget af åen og ådalen, hvilket giver de dramatiske kontraster i den omkringliggende natur. Følg de 7 km natursti rundt - det vil blandt meget andet føre dig til åbrinken, der troner højt over åens vilde vand.
Naturen og kulturen mødes for alvor i Naturrum Skovsnogen. Denne unikke kunstskov er anerkendt i kunstkredse i hele Danmark. Den sætter rammen om eftertanke,
fantasi, undren, forbavselse og glæde. Tag hele familien med på eventyr! Et andet møde mellem natur og kultur er Laksen - Jørn Rønnovs 25 meter lange Land Art skulptur fra 2011. Sidst, men ikke mindst er der også unikke naturoplevelser ved Gejlbjerg Brunkulsleje, Skarrild Møllesø og Skarrild Mose.

Begivenheder
Begivenhederne i Skarrild er mange. Lige fra mindehøjtideligheden 5. maj hvert år, hvor Uffe Elleman, Niels Helveg Petersen, Per Stig Møller og mange andre har talt, til kræmmermarked, byfest, Skt. Hans bål og Børneteaterfestival. Ligeledes sætter den store julemesse med knap 1000 besøgende og Kulturistens årlige musical med samme antal betalende tilskuere sit store præg på kalenderåret i Skarrild. Derudover er der et væld af oplevelser: Fra irsk musik til foredrag med Bonderøven - fra vinsmagninger til Country. I Skarrild kan oplevelser hverken være for folkelige eller for finkulturelle. Om det er Dansktop eller Art Festival, så deltager beboerne i Skarrild. Her har vi plads til alt og alle. Skarrildsjæl er ikke noget, vi har eller som vi lærer… Det er det, vi er!

 

Sidst opdateret: 01.08.2017