Amsterdamned

27. november 2004 – 16. januar 2005

Kunsthallen Brænderigården præsenterer med udstillingen AMSTERDAMNED en række internationale kunstnere med rødder i Amsterdams kunstscene.

De udstillende kunstnere er:
Liesbeth Abbenes (NL), David Miles (GB), Carlos Amorales (MEX/NL), Jane Bendix (DK), Lars Arrhenius (S), Eva Knutz (DK/NL), Lise Haller Baggesen (DK/NL), Gisjs Assmann (NL), Pim Komen (NL) & Karen Murphy (IRL/NL)

Gennem værker inden for tegning, maleri, fotografi, skulptur, video og installation præ-senterer de ni kunstnere forskellig brug af fortællingen i samtidskunsten. Det man mø-der på udstillingen kan f. eks. være en traditionelt fortalt historie med et tidsforløb, eller det kan dreje sig om komprimerede billeder, som giver tilskueren et glimt af en betyd-ningsbærende episode, som man selv kan digte videre på.

Alle udstillingens værker kommenterer, gennem de forskellige udtryksformer, aspekter af nutidsmenneskets livsvilkår. Disse bliver af kunstnerne belyst og forstørret eller pillet fra hinanden med sans for detaljen. Det betyder, at tilskueren konfronteres med selve tilværelsen, hvilket kan forekomme positivt men også foruroligende og pinagtigt. Heraf udspringer den ildevarslende flertydighed i titlen AMSTERDAMNED.

Udstillingen ledsages af et katalog, som præsenterer kunstnernes arbejder og dertil en tekst af journalist Arjan Reinders, der beskriver den enkelte kunstners værk samt bag-grunden for Amsterdams fremtrædende position på den internationale kunstscene.

AMSTERDAMNED kan ses på Kunsthallen Brænderigården i perioden 27. november 2004 – 16. januar 2005.
Åbningstider: tirsdag – søndag kl. 13 – 17.
Tlf. 8725 2605/2606

Udstillingen er støttet af Kunststyrelsen fagudvalget for billedkunst og British Council

Karen Lintrup
Udstillingsleder

Sidst opdateret: 20.03.2014