REQUIEM - og andre værker

27. august – 9. oktober 2005

I installationens lydbillede får det minimalistiske ekko af Verdis musik et medspil fra ”koret” af en simultan oplæsning på 16 forskellige sprog af FN´s menneskerettighedserklæring. Stemmerne tilhører 16 personer, som på forskellig vis har arbejdet for menneskerettigheder - for frihed og retfærdighed.

Requiem er et hovedværk i Michael H. Kirkegaards produktion. Alene værkets størrelse og komplekse karakter og de mange års arbejde, der går forud for realiseringen, berettiger til betegnelsen, men også det forhold, at der er tale om et værk, der syntetiserer en række træk og temaer fra hans tidligere produktion: den simultane brug af flere medier ofte objekter, lyd og video og det politiske og humanitære engagement.

Dette belyses også gennem de ”andre værker”, der vises på udstillingen.

Sæt dig på jorden med ryggen mod et gammelt træ

Fotoinstallation bestående af 7stole rettet den samme vej mod et billede af himmelen. Et blik ind i et uendeligt rum uden begyndelse eller slutning. Et rum hvor tiden er fraværende.

Langsomhed (Langsom  hed) - Det går ikke hurtigere fordi du kigger
5 videoskærme med farvestærke reklamebilleder, hvorpå er gengivet vor tids elektroniske køkkengrej. Tidsbesparende køkkenapparater, som til tider opleves irriterende langsomme.

Operation god morgen sol
En yogaøvelse for 12 nøgne soldater, som har lagt våbnene bag sig.

Millennium Aid Kit
Verdens første fotoværk omsat til duft.

Med udstillingen har Michael H. Kirkegaard skabt et refleksionsrum for vores forståelse af menneskets eksistens og vilkår. Gennem værker med et poetisk, politisk og etisk budskab tilskyndes vi til at tage stilling til den virkelighed, vi befinder os i.

REQUIEM og andre værker
Kunsthallen Brænderigården 27. august – 9. oktober 2005
Riddergade 8, Viborg, tirsdag – søndag kl. 13.00 - 17.00

Udstillingsleder Karen Lintrup.

Sidst opdateret: 20.03.2014