Sound Made Visible

/db/kultur.nsf/Billeder/8B698A580A52B7A2C125754700511735/$File/povlchristensen02thumb.jpg

13. juni 2009 – 9. august 2009

Hvad er stilhed? Har steder en bestemt lyd? Hvor­dan ser støj ud? Find selv svarene på Kunsthal Brænderigården i Viborg, hvis sommerudstilling har et indhold af hemmelige lyde, næsten stilhed, visuelle billeder af støj samt 3-dimensionelle lydkon­struktioner.

På udstillingen får lyden form og rum, når en håndfuld samtidskunstnere præsenterer lyd­kunst. Der kan ses installationskunst, digitalt foto, video samt maleri. Kunstnerne er Jacob Kirkegaard DE/DK, Lars Lundehave Hansen DE/DK, Peter Rune Chris­tiansen DK, Frode Gundorf Nielsen DK, Åsa Stjerna SE.

Lydkunst tog sit udspring først i det 20. århundrede i forbindelse med udviklingen af den abstrakte kunst, hvor futurister og dadaister udforskede den såkaldte "Støjkunst". I 1950´erne blev lydkunsten videreudviklet af komponisten og billedkunstneren John Cage, som udfordrede vores vaneforstillinger om musik. Han fik senere stor indflydelse på lyd- og performancekunstneren Laurie Anderson i 1970´erne. Fra 1990´erne har der været stadig stigende fokus på lydkunsten, og i dag arbejder et større antal samtidskunstnere, nationalt som internationalt, med denne udtryksform.

Jacob Kirkegaards (1975) lydkunstværker former sig ofte som æstetiske undersøgelser af lydfelter, der ligger gemt omkring os, ud fra deres musikalske potentiale. Således har underjordisk vulkanaktivitet, radioaktivitet i det forladte Tjernobyl-kraftværk, samt hørelsens skjulte arbejde i det indre øre dannet udgangspunkt for nogle af Kirkegaards værker.

Lars Lundehave Hansen (1978) er optaget af lyd's påvirkning af materialer og mennesker. Han vil skabe oplevelser med støj såvel installatorisk som i form af "rene" lytteoplevelser. Ved støj forstår han dissonans, kakofoni, susende, brummende og brølende klangflader. Det er det uskønne, det urene eller det fravalgte der ophøjes, arrangeres og udstilles.

Peter Rune Christiansen (1978) arbejder med spontanitet og intuition i sine abstrakte malerier. Han tager udgangspunkt i det flygtige lydunivers og prøver at kortlægge lyden ved hjælp af sitrende penselstrøg, der skal sætte billede på lyden, og derved give værket lyd.

Frode Gundorf Nielsen (1950) har i en årrække beskæftiget sig med med luft-vand-lyd eksperimenter. Grundprincippet i lydinstallationerne er, at der i computer-programmerede sekvenser ledes trykluft gennem tynde slanger til de skulpturelle instrumenter. Hertil skabes kompositioner af reallyd frembragt 'live', som kan give mindelser om minimalmusik, støjeksperimenter og technobeats.

Åsa Stjerna (1970) arbejder stedsspecifikt med udforskningen af forskellige fænomener gennem lyd. Ved at lade den sociale konstruktion, de historiske segmenter og en lineær såvel som tredimensionel rumlighed træde frem, underbygger og forstærker hun steder med flerkanals lydinstallationer.

Udstillingen er kurateret af kunstner Thomas Wolsing.

I forbindelse med udstillingen udgives der en cd-rom med lyd og billeder af kunstnernes værker samt en introducerende tekst af Sanne Krogh Groth.

Sound Made Visible kan ses Kunsthal Brænderigården i perioden 13. juni – 9. august 2009.

kan sespåKunsthal Brænderigården i perioden 13. juni – 9. august 2009.

Riddergade 8, 8800 Viborg tirsdag – søndag kl. 13 – 17 www.braenderigården.dk

Yderligere information om udstillingen ved henvendelse til udstillingsleder Karen Lintrup

tlf. 87 87 32 20 eller mail: kli@viborg.dk

Udstillingen er støttet af:

Statens Kunstråd

Sidst opdateret: 05.03.2014