Why Do Leaves Change Colour in the Fall?

Peter Holst Henckel

4. april 2009 – 2. juni 2009

Udstillingens titel Why Do Leaves Change Colour in the Fall? danner en flertydig men også poetisk indgang til en udstilling, som vil benytte “træet” som den gennemgående formelle og metaforiske figur. Ideen er, at træet visuelt og betydningsmæssigt skal binde udstillingens underafdelinger sammen til en, om end kalejdoskopisk fortælling om forandring, proces og dialogisk dynamik.

Som i de tidligere arbejder søger Peter Holst Henckel her at etablere et poetisk/politisk spændingsfelt mellem nogle præcist formulerede formelle, konceptuelle og rumlige valg med det formål at åbne en mangefacetteret dialog med beskueren.

I det hele taget tager den samlede udstilling afsæt i og kan betragtes som en fortætning af en række af de betydningsfelter Peter Holst Henckels kunstneriske virke har kredset om de sidste 10-15 år. Det er således den mest omfattende og mest ambitiøse udstilling, han hidtil har haft.

Udstillingen er opbygget af en række fotografier, skulpturer, videofilm, stofbannere mm. Alle helt nye værker lavet specielt til denne udstilling og derfor aldrig vist tidligere. De enkelte værker og elementer indgår på udstillingen i nogle rumlige installatoriske iscenesættelser, som visuelt og konceptuelt danner en række meget forskelligartede oplevelser.

Det er en klar intention, at udstillingen udfolder sig som en serie egenartede totaloplevelser, hvor de æstetiske, rumlige og betydende greb tydeligvis er nøje afstemt efter hinanden, men samtidig glider ind i udstillingens overordnede tematiske og æstetiske ramme på en naturlig måde.

Præsentationen på Kunsthallen Brænderigården er opdelt i fire sektioner, der er naturligt fastlagt af Brænderigårdens arkitektoniske, rumlige disponering (efter den udvidelse og renovering stedet netop har gennemgået). Hver af disse 4 sektioner består igen af to dele eller rum, som naturligt hænger sammen som par.

En omstændighed som det er Peter Holst Henckels intention at udnytte til at bygge udstillingen op som en række (4) dialogiske par-rum med hver sit særlige visuelle og betydningsmæssige omdrejningspunkt. Som nævnt kædes disse fire sektioner sammen af dels nogle gennemgående visuelle grafiske elementer, dels “træet” som metaforisk resonans og associativ horisont.

Når udstillingen efterfølgende præsenteres på Kunsthallen Brandts, folder strukturen fra Brænderigården sig ud til en stor kalejdoskopisk rumlig plan, hvor overgangene mellem de enkelte dele er blevet betonet, så der opstår nye visuelle og betydningsmæssige koblinger.

I forbindelse med udstillingen udsendes et større katalog med en række korte tekster, der fra hver sin vinkel belyser Peter Holst Henckels værk. Derudover indeholder kataloget et billedmateriale med gengivelser af tidligere værker. Denne udgivelse forøges siden med optagelser fra udstillingerne på Brænderigården og Brandts.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til udstillingsleder Karen Lintrup
Tlf. 87 87 32 20 mail: kli@viborg.dk

Udstillingen er støttet af:

Statens Kunstråd

Sidst opdateret: 05.03.2014