New Age

New Age

28. august - 24. oktober 2010

NEW AGE er en udstilling med værker af Christian Schmidt-Rasmussen og Søren Andreasen. Værkerne vises i en samlet ophængning, der gør det muligt at se de to kunstneres arbejder hver for sig og i forhold til hinanden. En bog med tekster af de to kunstnere indgår i udstillingen som et fælles værk.
 
Med værker indenfor maleri og tekst samt akvarel, tryk, tegning, foto og video indgår Christian Schmidt-Rasmussen og Søren Andreasen i en gensidigt givende dialog. Selv om de to kunstnere skaber værker, der umiddelbart er meget forskellige både i form og indhold, har de en underliggende kritik af det bestående samfund til fælles. De ønsker begge at nedbryde og demontere den traditionelle verdens kulturbundne forestillinger og skabe nye alternativer.

At sammenstille to kunstnere, hvis udtryk og genre er så forskellige som Søren Andreasen og Christian Schmidt-Rasmussen og samtidig fastholde, at værkerne i deres grundlæggende indstilling svarer til hinanden, udfordrer os som publikum. Vi bliver udfordret på vores vante forestillinger om hvad kunst er og kan og får mulighed for at se på os selv og verden omkring os fra en ny og anderledes vinkel.

Dialogen mellem de to kunstneres værker er således med til at indvarsle ”nye tider” eller en ”New Age” på Kunsthal Brænderigården.

Christian Schmidt-Rasmussen sætter hjemstavnshistorier i gang i sit eget lokalområde, Københavns Sydhavn, og bevæger sig i sine malerier også gennem resten af København samt Hvide Sande, Spodsbjerg og Istanbul. Malerierne slår stemninger an, som lader det hverdagslige og trivielle gennemskinne af et poetisk nærvær af farver og flimmer men også et melankolsk mørke.
Schmidt-Rasmussen konfronterer på denne udstilling forholdet mellem den nære og den fjerne verden.
Hvor malerierne udgør rammen, scenografien, for kunstnerens bevægelse gennem verden, så udgør digtene, kausal-graferne eller associationsrækkerne, en indre verden. De er skrevet med kridt på sorte vægge. Ét beskriver, hvorledes det kan give mening at poste et brev ved at smide det ud af vinduet, et andet starter med ”nå...... jeg er lidt uklar...” og involverer derefter automatoner, ansigtsløse bureaukrater og hunden Plet.

Søren Andreasen viser på udstillingen flere serier af mindre værker i form af linoleumstryk, blyantstegning, fotografi og akvarel samt et videoværk.  Andreasens værker stimulerer betragteren til meditation – og det er vel at mærke meditation forstået som en rationel fordybelse, hvor man gennemtænker den erfaring, som et værk bevirker (til forskel fra meditation forstået som en spirituel øvelse, for eksempel).
Værkernes påvirkning af betragteren, det vil sige betragterens påvirkethed, er i virkeligheden det ‘objekt’, som Andreasen arbejder med, idet han bevidst irriterer de mekanismer, som vi anvender til at ordne og kontrollere vores sanseerfaringer.
Hér er spørgsmålet om form selvfølgelig centralt, og Andreasens værker kan opleves som en formel ‘sæbe’; hans værker vrænger, euforiserer og forstiller sig i det uendelige. Man står således som betragter over for valget mellem at afvise disse formelle påvirkninger eller at lade sig stimulere til mediation over sin påvirkethed.

NEW AGE kan ses i perioden 28. august - 24. oktober 2010 på Kunsthal Brænderigården, Riddergade 8, 8800 Viborg. Tirsdag – søndag 13-17.

Yderligere information om udstillingen ved henvendelse til udstillingsleder Karen Lintrup
tlf. 87 87 32 20, mail: kli@viborg.dk eller kurator & formidler Bodil Monrad, tlf. 87 87 32 23,
mail: 3bm@viborg.dk

Udstillingen er støttet af:

Statens Kunstråd

Sidst opdateret: 27.02.2014