BODYTIME

BODYTIME

- Den eksperimenterende krop
14. september 2013 - 5. januar 2014

Samtidskunst udfordrer ofte vores opfattelse af virkeligheden, herunder også kroppen. Kunsthallens bidrag til den tværfaglige udstilling BODYTIME består af tre uafhængige, men tematisk samhørige udstillinger: Jen Davis (US), Ingen Frygt og Carte Blanche. Fælles for de tre udstillinger er en insisteren på at søge grænser. Kroppen ses som et eksperimenterende felt, hvor tabuer/temaer omkring skønhed, køn, begær og identitet kan udforskes og udfordres.

Den amerikanske fotograf Jen Davis rammer med sine selvudleverende fotografier ned i aktuelle debatter om fedme, menneskelig usikkerhed, skønhed og identitet. Ingen Frygt kommenterer og udstiller vores forhold til køn og krop, mens Egnsteateret Carte Blanche tager dig med på en mental rejse ud i en forandret og vægtløs opfattelse af kroppen. Der flyttes grænser, rokkes ved herskende idealer og eksperimenteres med kroppen som en konstruktion, der er genstand for politiske, ideologiske, kønsmæssige og samfundsmæssige påvirkninger.

Bodytime - tre udstillinger om kroppen
Udstillingen Den eksperimenterende krop er en del af Bodytime et udstillingssamarbejde mellem Skovgaard Museet, Viborg Museum og Viborg Kunsthal. Udstillingsstederne belyser kroppen fra forskellige vinkler. På Viborg Museum betragtes kroppen derfor fra en kulturhistorisk vinkel. Skovgaard Museet viser billedkunstens arbejde med kroppen, mens Viborg Kunsthal viser samtidskunstens optik på kroppen.
Hver udstilling er en oplevelse i sig selv. Vi anbefaler dog, at du ser alle tre udstillinger og derigennem får en bred og mangfoldig indsigt i menneskets opfattelse af kroppen gennem tiden.

Bodyprisme – dialog på tværs af tid og faglighed
De tre udstillinger bindes sammen af ni Bodytime-prismer. I Bodytime-prismerne har vi samlet genstande og kunstværker fra de tre udstillinger for at skabe dialog på tværs af tid, faglighed og udstilling. Hver udstilling rummer tre Bodytime-prismer, der kaster perspektiver på Den skønne krop, Den foranderlige krop og Den kønslige krop.

Bodytime-app – en mobil udstillingsguide
Du kan gratis downloade vores mobile udstillingsguide. I den finder du information om 90 udvalgte genstande og kunstværker fra de tre udstillinger. Genstandene og kunstværkerne er fordelt ud på de tre temaer Den skønne krop, Den foranderlige krop og Den kønslige krop. App’en er tilgængelig til iPhone og Android.

Oplev andre kroppe på din egen krop
På udstillingernes sensoriske vægge kan du opleve en transformation af din egen krop. Du kan blive høj og lav, tyk og tynd eller gå i opløsning. Der findes én væg på hver af de tre udstillinger, alle med forskellige transformationer. Transformationen af din krop optages på en kort filmsekvens. Via App’ens Bodyplay-funktion kan du downloade filmsekvensen på din iPhone eller smartphone.
Du kan dele kommentarer, billeder og filmsekvenser med os, dine venner og andre gæster på Facebook, Twitter eller #bodytimeudstillingen på Instagram.

God fornøjelse!

Udstillingen er støttet af:

Nordea-fonden
Nordea Fonden

Statens Kunstråd
Statens Kunstråd

Sidst opdateret: 28.01.2014