Tilgængelighed med kørestole mv.

Der er indgang for kørestolsbrugere i østfløjen overfor Golf Hotel Viborg, og elevator til at overkomme niveauforskelle i udstillingsrummene. Hvis der er spørgsmål eller brug for hjælp til betjening, er man altid velkommen til at henvende sig til personalet.

Manuel kørestol kan lånes på kunsthallen ved henvendelse i billet-informationen. Det er desværre ikke muligt at reservere en kørestol på forhånd.

Der er et stort handicaptoilet til rådighed og elevator i bygningen.

Personer med ledsagerkort kan gratis medtage en hjælper/ledsager. Ledsagerkort skal fremvises ved ankomst på kunsthallen. 

Barnevogne

Kunsthallen er tilgængeligt med barnevogn, jf. ovenfor. Der er puslefaciliteter til rådighed i stueetagen. 

Hunde

Hunde må ikke medbringes på kunsthallen, men er velkomne i snor på kunsthallens udendørsarealer. Husk at samle efterladenskaber op.
Førerhunde og servicehunde må gerne medbringes på kunsthallen.