Viborg Kunsthal

Viborg Kunsthal har til huse i en stemningsfyldt historisk bygning fra 1734. I 1800-tallet brugte man stedet til fremstilling af brændevin, deraf det tidligere navn - Kunsthal Brænderigården. Siden har bygningerne været brugt til alkoholambulatorium, modtagelse for patienter i åndsvageforsorgen og boliger.

I 1994 blev bygningen indrettet som kunsthal og har siden været et af de ledende udstillingssteder for samtidskunst i Danmark. Viborg Kunsthal viser skiftende udstillinger med anerkendte danske og internationale billedkunstnere.

Kunsthallen har særligt fokus på den levende og skabende kunst, og har en række sideløbende arrangementer i forbindelse med udstillingerne. Bl.a. artist talks, foredrag, koncerter og workshops for børn og voksne.

Desuden råder kunsthallen over en kunstskole med undervisningslokaler, kunstnerresidency og to atelierer, hvor kunstnere kan bo og arbejde. Udover udstillingerne kan man besøge kunsthallens butik og café.

Mette Winckelmann: Belief and Superstition, 2013. Foto: David Stjernholm 2020

David Stjernholm 2020

Mosaikudsmykning

Haven udenfor kunsthallen er omgivet af en mur med en 500m2 stor mosaikudsmykning af den danske kunstner Mette Winckelmann (indviet november 2013).

De mere end 100 mønstre refererer til stedet historie, som fører tilbage til middelalderen, hvor Knud den Store kom fra England og blev kronet til Konge af Danmark i Viborg. Pga. arkæologiske fund mener man, at kongen boede netop her hvor kunsthallen i dag ligger.