Elever fra grundskolen laver murmosaik

Viborg Kunsthal

Murmosaik

Workshop, der giver eleverne mulighed for at undersøge, analysere og arbejde praktisk med de tematikker og materialer, værket "Tro og overtro" er skabt af.

Mette Winckelmann udsmykkede i 2013 muren rundt om Viborg Kunsthal. Det ca. 500 kvadratmeter store kunstværk "Tro og overtro" består af 34 tons fliser, som sætter en kunstnerisk ramme om Viborg Kunsthal.

Winckelmann fortæller, at temaet for udsmykningen er menneskets søgen, og hun har hentet inspiration i byen Viborgs historie som center for kirke- og kongemagt, lovgivning og handel samt i referencer til tro, overtro og religion. De forskellige temaer bliver udgangspunktet for en samtale om værket.

Murens udsmykning består af 100 forskellige mønstre, udført af fliser i fem grå nuancer. Mønstrene gentages i et system, så de samlet vises 211 gange. Workshoppen lærer eleverne at genkende et mønster, og giver dem mulighed for selv at eksperimentere med at danne nye mønstre.

Praktiske oplysninger

Forløbstype:

Forløb med formidler

Målgruppe:

0. - 5. klasse

Antal:

25

Varighed:

ca. 1½ time

Pris:

650,- pr. forløb (inkl. moms)

Forberedelse

Inden I besøger kunsthallens have og kunstværket 'Tro og overtro' kan I tale om værket, evt. med udgangspunkt i det vedhæftede undervisningsmateriale. Læs mere om værket

Formål

Læringsforløb til undervisningen i dansk, billedkunst, matematik og kristendomskundskab, hvor faglige mål opfyldes gennem elevernes møde med et kunstværk.

Eleverne kan se på kunsten ud fra forskellige indgange, fx en matematisk og en historiefortællende. De forskellige forløb giver gennem kunstværket eleverne indsigt i geometri, fortolkning, historiefortælling, tro og overtro.

Eksempler fra Fælles Mål:

Matematik - Der arbejdes med kompetenceområdet geometri og måling, hvor eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål.
Billedkunst - Der arbejdes med kompetenceområdet billedanalyse og billedfremstilling.
Kristendomskundskab - Der arbejdes med kompetenceområdet bibelske fortællinger, hvor eleven kan genkende temaer fra centrale bibelske fortællinger i kulturelle udtryk.

Bestilling og information

Bettina Hansen

Kunstformidler

Viborg Kunsthal
Riddergade 8
8800 Viborg

Tlf: 87873220
Portræt af Camilla Davidsen, kurator og formidlingsansvarlig

Camilla Davidsen (Barsel)

Kurator og formidler

Viborg Kunsthal
Riddergade 8
8800 Viborg

Tlf: 87873220