Om udstillingen

Nicolai Howalt (f.1970) er en internationalt anerkendt billedkunstner, hvis fotografiske arbejde strækker sig over dokumentarisk, konceptuel og installatorisk kunst. Den æstetiske oplevelse er et kendetegn for kunstnerens værker, der i sort/hvid eller farvefotos arbejder med motivet på en konfronterende og direkte måde.

I udstillingen Element på Viborg Kunsthal præsenterer han en række nye værker, der tager udgangspunkt i en undersøgelse af grundstoffernes karakter og deres egenskab af at kunne omdannes.

Howalt har fotograferet en række udvalgte grundstoffer i deres oprindelige og fundne form. Med en næsten videnskabelig grundighed har han overført og fremkaldt disse fotografier af fx sølv, kobber og guld på plader af forskellig materialitet. Pladerne af fx aluminium, messing og jern bearbejdes inden med en fotografisk emulsion (sølvbromid), og der skabes på denne vis en fotografisk proces, hvor de bearbejdede overflader lader det enkelte motiv komme til syne med en særegen stoflighed og tekstur i billedfladen. Den kemiske forbindelse skaber nye transformationer imellem motivet, legeringen og processen, der således bliver det billedskabende element.

De bearbejdede overflader lader det enkelte motiv komme til syne i større og mindre grad og der er ikke noget forkert udfald af det kunstneriske eksperiment. Howalt sætter fotografiske processer i gang og lader processerne varetage udformningen af det endelige værk. Hans fotografier af grundstoffer er et kunstnerisk eksperiment, et forsøg på at favne det ukontrollerbare og uventede i transformation af metaller, motiv og abstraktion fremkommet ved en fotografisk proces. Værkerne er således ikke en metodisk og rationel skildring af de enkelte grundstoffer, men en kunstnerisk undersøgelse, hvor processen spiller den afgørende rolle og betydningen søges hinsides det faktuelle.

Nicolai Howalt er repræsenteret af Martin Asbæk Gallery, København og Bruce Silverstein Gallery, New York.

Udstilling samt katalog er støttet af
Statens Kunstfond
Konsul George Jorck & Hustru Emma Jorck’s Fond
Knud Højgaards Fond