Om udstillingen

Med udstillingen Dvale præsenterer den danske billedkunstner Daniel Svarre en kompleks stedspecifik installation i kunsthallens østfløj. Værket består af vægobjekter og skulpturer, der overordnet skal belyse visuelle og psykologiske betydninger ved tab, tid og maskulinitet.

Med et teatralsk afsæt i Viborg Kunsthals arkitektur lader Svarre sig inspirere både af antikkens amfiteatre og nutidens cage fights og præsenterer bl.a. 15-17 afstøbninger af T-shirts og poloer, som er bearbejdet med epoxy og jord. Tekstilet er blevet fastholdt i det øjeblik, hvor der er blevet revet eller flået i det, så hvert enkelt objekt er blevet fastfrosset i dette (over)greb. ’Torsoerne’ hænger fra loftet i det karakteristiske udstillingsrum og skaber associationer om en handling; er det et ritual, en kamp mod hinanden eller mod sig selv?

Udstillingen Dvale reflekterer over tabet i forhold til en samtid, som er præget af store konflikter, ændringer og tab, som kræver handling. Alle værkerne har en æstetik, som approprierer det arkæologisk museale og samtidig den genkendelige æstetik fra nutidens beklædning. De vibrerer mellem nutid og fortid, som det øjeblik, hvor der sker et skifte ud i en ny tilstand.

Dvale åbner onsdag den 17. maj 2023, kl. 19.00-21.00.

Download pressemeddelelse her.

Video: 'Dvale' af Daniel Svarre

Filmpræsentation af Daniel Svarre, der er aktuel med udstillingen: 'Dvale' i østfløjen. Film lavet af Earvox.